Zomrel Richard Pipes, známy americký sovietológ

V Spojených štátoch zomrel 17. mája 2018 Richard Pipes, profesor ruskej histórie na Harvard University a bývalý riaditeľ Výskumného centra rusistiky na tej istej univerzite, neskôr hlaný vedec Ústavu ruského výskumu na Stanford University.

Pipes sa narodil v roku 1923 v Poľsku v židovskej rodine, ktorá po vypuknutí druhej svetovej vojny utiekla do Talianska do Spojených štátov. Slúžil vo vojenskej spravodajskej službe USA.  Vývoj ruskej histórie považuje odlišný od európskych krajín kvôli nedostatku silnej tradície súkromného vlastníctva a kvôli tyranii mocenských štruktúr, ktoré je používali voči obyvateľstvu. Pipes bol poradcom amerických prezidentov vo veciach týkajúcich sa politiky voči Sovietskemu zväzu. V rokoch 1981-1982 riadil východoeurópsku a sovietsky sekciu Rady pre národnú bezpečnosť, kde sa venoval otázkam zahraničnej politiky USA v rámci doktríny Reagana. Mal  silné protikomunistické názory. Konstatntin Krylov v článku v Agentúre politických správ napísal o tom, že názory Richarda Pipesa sa dajú priniesť v troch bodoch.

Po prvé: Rusi nie sú schopní samoorganizácie, vytváranie horizontálnych väzieb a zmluvných vzťahov. Nikdy to nedokázali, od staroveku až po naše dni. A samozrejme nikdy nebude. Preto budú vždy ovládaní krutými a krvilačnými tyranmi, ako je Cár,  tak to bolo, tak to je a tak to bude.

Po druhé:  Ruski nechápali, čo je to vlastníctvo, nerešpektujú majetok, nikdy v skutočnosti nemali vlastníctvo a preto si ho nevážia. Nikdy nevlastnili peniaze, ani veci, tak to bolo v minulosti a bude v budúcnosti. Záver – Rusom treba vziať všetok majetok a nedávať im ho.

Po tretie: Rusi nechápu, čo sú ľudské práva, nie je im to dané. Jednotliví Rusi – predovšetkým nie s ruskou krv – sú sú schopní to pochopiť, ale temná ruská masa nie je vôbec schopná uvedomiť si, že ľudia majú práva. A keďže človek je človekom vďaka jeho právam, Rusi nie sú úplne ľudia. Po prvé, nie sú to muži (ale ženy), a po druhé, ani ženy, ale aj ženy niektorých zvierat, “medveďov. Samozrejme, vytvorili pre seba strašnú “ruskú revolúciu” a v ňom skutočný ruský duch, bezvýznamný a nemilosrdný, našiel svoj pravý výraz.