Zlato a New York Central Station zachránia trhy

New York Central Station ako model pre teóriu trhov preskúmal nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Thomas Schelling v knihe publikovanej v roku 1960. Britský časopis The Economist pripomína je knihu Stratégia konfliktu a dokazuje, že zlato bude najlepším prostriedkom úspor v prípade globálnej hospodárskej krízy. Dolár a všetky ostatné meny majú svoje nevýhody.

Thomas Crombie Schelling (1921 – 2016)  bol americký ekonóm a profesor medziarodných vzťahov, národnej bezpečnosti, jadrovej stratégie a kontroly zbraní na Škole verejnej politiky pri University of Maryland.

Knihu Stratégia konfliktu vydal v roku 1960. Propagoval v nej štúdium vyjednávania a strategické správanie v situácii, ktorú nazýval “konfliktné správanie”. Kniha je považovaná za jednu zo sto najvplyvnejších publikácií na Západe od roku 1945. Skúmal v nej prípad sľubov a hrozby, teóriu hier ako celok, štúdium vzájomnej nedôvery. Bývalý Schellingov študent Michael Kinsley vo svojom článku na oslavu Schellingovej Nobelovy ceny pre Washington Post napísal: “Stojíte na okraji útesu, pripútaný reťazou k niekomu inému. Budete voľný a jeden z vás dostane veľkú cenu, hneď ako sa druhý vzdá. Ako presvedčiť toho druhého, aby sa vzdal, keď máte iba jedinú metódu – hroziť, že ho zhodíte z útesu, čo ale znamená skazu pre oboch? ” “Odpoveď: začnite tancovať bližšie a bližšie k okraju. Nemusíte ho tým nutne presvedčiť, že hodláte urobiť niečo úplne iracionálneho, ako že zvrhnete jeho aj seba z útesu. Stačí druhého len presvedčiť, že ste pripravený prijať vyššie riziko spočívajúce v možnosti neúmyselného pádu z útesu. Ak to dokážete, vyhrávate. ”

Predstavte si, že ste si dohodli rande v New Yorku. Nepovedali vám, kde by ste sa mali stretnúť s akou osobou a nepovedali, kde ste. Rozhodne nechápete, kde môže byť a ktoré miesta obvykle navštevuje. Ona i vás tiež nič nevie. Nemáte príležitosť na vzájomnú výmenu informácií. Nejako musíte pochopiť, ako sa navzájom nájsť a ako môžu prejsť vaše cesty. Kam by si mal ísť? V akej časti dňa?

Správna odpoveď znie hlavná železničná stanica mesta New York (Grand Central Station) na poludnie. To bola najčastejšia odpoveď na otázku Thomasa Schellinga, špecialistu na teóriu hier a nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu, v priebehu experimentu, ktorý opísal vo svojej knihe. Ľudia sú často schopní konať spoločne, ak vedia, že aj iní budú konať, ” naoísal Schelling. Vo väčšine situácií sa môže objaviť stopa, ktorá je “ohniskom”, okolo ktorého sa budú koordinovať akcie, aj keď to vyžaduje použitie nielen logiky, ale aj predstavivosti.

Teraz si predstavte, že ekonomika sa dostáva do vývrtky. Prichádza panika, začína predaj rizikových aktív. Kde teda hľadať spásu? Peniaze sú najlikvidnejším aktívom, ale aká menu by to mala byť? Dolár je prirodzenou záchranou. Chýbajúca finančná disciplína v Amerike a jej výrazný deficit na bežnom účte platobnej bilancie však môžu byť myšlienkovo ​​provokatívne. Ostatné meny majú aj svoje nevýhody. Existuje ešte jeden smer, ktorý by ste mohli zvážiť a urobiť tak, pravdepodobne len preto, že iní začnú robiť to isté. Ide o zlato.

Mnohí ľudia odpovedajú na túto otázku, trochu sa vrátia späť a tvrdia, že majú významnú schôdzku naplánovanú inde. Zlato má veľmi zvláštnu spoločnosť. Zdá sa, že fanúšikovia zlatého štandardu majú dobrú predstavu o ručných zbraniach, o najlepších miestach na prístup k pitnej vode a o najlepších miestach na uchovanie potravín. A čo sú v konečnom dôsledku jehp výhody? Existuje názor, že zlato je ochranou proti inflácii. Inflácia sotva ohrozuje štandardný ukazovateľ 2%, ktorý existuje v bohatom svete. Ale potom, čo cena za uncu zlata presiahla 1 000 dolárov, sotva sa dá nazvať lacnou korekciou inflácie.

Pozrime sa teda na alternatívne možnosti. Euro má nedostatky. Európska mena nemá štát ako emitenta (vydavateľa meny), ktorý by ju mohol podporiť. A juan nie je menou, ktorú možno ľahko vymieňať. Jen je známe ako dobrá voľba. Západné aktíva Japonska – čo vlastnia japonskí obyvatelia v zahraničí, mínus to, čo dlžia cudzincom – dosahujú 3 bilióny dolárov alebo 60% ročného HDP. V kríze sa niektoré z týchto hlavných kapitálov vracajú domov, čo zvyšuje výmenu jenov. Nasledujú tí, ktorí hľadajú bezpečné miesto. Švajčiarsky frank má podobné vlastnosti. Existuje však nevýhoda. História naznačuje, že obe tieto krajiny pravdepodobne stanovia limit pre rast svojich mien v dôsledku dodatočnej tlače peňazí. Krátkodobé úrokové sadzby sú už dlhé roky v Japonsku, vo Švajčiarsku a tiež v eurozóne negatívne, a to čiastočne s cieľom zabrániť posilneniu meny. Na tomto základe sú príjmy z vlastníctva zlata – nulové – takmer atraktívne.
A čo dolár? Je to globálna, ktorá nemá so svete páru. Počas poslednej veľkej krízy v roku 2008 dolár stúpol. V celosvetovom meradle si mnohí brali úvery v dolároch. A keď vypukla kríza, došlo k boju o dolárovú likviditu. Na svete stále existuje značný počet krátkych pozícií v dolároch a v tejto mene je mimo USA mnoho pôžičiek. Ale svet ako celok je aj dlhodobým aktívom. Americké firmy kótované na burze tvoria základ globálnych akciových indexov. Trh so štátnymi dlhopismi sa naplní na 100% HDP. A okrem toho, doláre stále tvoria významnú časť oficiálnych rezerv.

Významné je to manažéri finančných fondov “čierneho dňa” sa veľmi zaujímajú o to, že sa dostali do jedného kúta. Podiel dolárov na globálnych rezervách, v čase zvolenia Donalda Trumpa za prezidenta USA, podľa Medzinárodného menového fondu predstavoval 10,7 bilióna dolárov, klesol z viac ako 65% na 62%. Z časti to je pravdepodobne reakcia na zvýšené politické riziká. Ústredná úloha dolára v globálnom obchode a financiách umožňuje USA ukladať finančné sankcie s vysokou efektívnosťou. Často to robí, a napríklad Rusko – výrazne – až o 22% – znížilo podiel dolárov na svojich rezervách a zároveň zvýšilo svoj podiel v eurách a v juanoch. Okrem toho Rusko aktívne nakupuje zlato. Nákup zlata v  ruskej centrálnej banke vlani vzrástol o 74% a tento údaj bol najvyšší od roku 1971, kedy došlo k prerušeniu obmedzenia cien zlata v dolároch.

Teraz, ako vtedy, rastú obavy z príliš veľkého množstva  dolárových pozícií. To je možné porovnať so situáciami na hlavnej stanici v New Yorku, kde by sa tam zhromaždilo toľko ľudí, že by nebolo možné nájsť vôbec niekoho a ak by ste tam našli svoju známu,  stále sa vám to tak ľahko nepodarilo odtiaľ dostať. Z tohto dôvodu sa zlato stáva atraktívnym miestom. Tam budete nútení komunikovať s niektorými čudnými ľuďmi. Ale môžete naozaj povedať, že tam nikdy neprídete?