Zdravotníctvo: vláda neplní programové vyhlásenie

BRATISLAVA –  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republika a profesijné, zamestnávateľské organizácie a spolky spotrebiteľov nie sú spokojné s návrhom štátneho rozpočtu v rezorte.

Súčasná vláda s venovala zdravotníctvu aj v programovom vyhlásenie. “Vláda SR zvýši priemernú mzdu zdravotným sestrám tak, aby sa dostali na úroveň 110 % priemernej mzdy v hospodárstve. Vláda zavedie motivačný zásluhový systém príplatkov na základe jasne merateľných kvalitatívnych ukazovateľov, spokojnosti pacientov, dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.”

A poďme teda porovnávať. Priemerná mzda zdravotných sestier s päťročnou praxou je približne 1200 eur. Nie je vyššia ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. Tá bola v prvom štvrťroku 2022 rovná 1 212. Podľa odhadov by mohla koncom roku dosiahnuť 1 295 eur. Mzda sestier je teda nižšia ako sľúbená suma.

AZZZ 15. júla 2002 vyhlásila, že  “”rozhodnutie predsedu vlády SR a ministra financií SR nepozvať na včerajšie rokovania o platoch zdravotníkov najväčšie zdravotnícke organizácie združené v AZZZ SR, ktoré zastupujú a zamestnávajú viac ako 30 000 ľudí, považujeme za nekorektné a zarážajúce. Napriek prísľubu, ktorý dal zástupcom zdravotníkov samotný premiér, sme boli z rokovaní nepochopiteľne vynechaní.”

AZZZ poznamenala, že Rokovania o platoch nemajú dopad len na mzdy zdravotníkov, ale priamo vplývajú aj na celkové financovanie zdravotníctva a majú zásadný dopad na tohtoročný a aj budúci štátny rozpočet.  Zdravotnícke organizácie združené v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR dlhodobo upozorňujú na kritickú finančnú situáciu v zdravotníctve, ktorá sa odzrkadľuje nielen na ohodnotení zdravotníckeho personálu, ale celkovo na chýbajúcich investíciách do zdravotníctva ako takého.