Slovensko medzi krajinami s poklesom priemyslu

BRUSEL – Objem priemyselnej výroby v eurozóne sa v auguste 2022 podľa údajov Eurostatu zvýšil o 1,5 % v porovnaní s júlom, keď toto číslo kleslo o 2,3 %.

V porovnaní s augustom 2021 vzrástla priemyselná produkcia o 2,5 %. V 27 krajinách EÚ vzrástla priemyselná produkcia v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 1,1 % po poklese o 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci. V medziročnom vyjadrení sa ukazovateľ zvýšil o 3,5 %.
Produkcia predmetov dlhodobej spotreby v auguste vzrástla v porovnaní s júlom v eurozóne o 0,9 %, v EÚ o 0,3 %, investičný tovar vzrástol o 2,8 % v eurozóne a o 2 % v EÚ.

Energetická produkcia v eurozóne vzrástla o 0,7 %, v EÚ o 0,9 %. Najväčší rast priemyselnej produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenalo Írsko (16,6 %), Estónsko (5,0 %) a Dánsko (4,3 %).

Najväčší pokles bol zaznamenaný vo Švédsku (-7,0 %), Belgicku (-6,1 %) a Holandsku (-1,5 %). V medziročnom vyjadrení najväčší nárast zaznamenali Bulharsko (16,5 %), Litva (14,4 %) a Dánsko (14,1 %). Najväčší pokles bol zaznamenaný v Belgicku (-10,3 %), Luxembursku (-2,5 %) a na Slovensku (-2,0 %)