Zahraničný obchod: väčší vývoz ako dovoz

BRATISLAVA – V júni sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 17,1 % na 7 723 mil. eur a celkový dovoz o 29,8 % na 7 482,7 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 240,3 mil. eur (o 590,8 mil. eur nižšie ako v júni 2020).

Saldo zahraničného obchodu za január až jún 2021 bolo aktívne v objeme 1 950,9 mil. eur (o 1 474,7 mil. eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1 599,7 mil. eur), Francúzskom (1 520,5 mil. eur), Poľskom (1 297,1 mil. eur), Maďarskom (1 257,8 mil. eur), Rakúskom (1 166,3 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (1 138,7 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 045,5 mil. eur), Českom (857,9 mil. eur), Talianskom (685,4 mil. eur) a Holandskom (418,5 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (2 185,5 mil. eur), Vietnamom (1 873,4 mil. eur), Ruskou federáciou (1 634,6 mil. eur), Čínou (1 486,9 mil. eur), Malajziou (380,4 mil. eur) a Taiwanom (181,8 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 44 241,4 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 29,5 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 3 794,5 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 903,4 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 597,2 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 354 mil. eur mil. eur, motorových vozidiel na nákladnú dopravu o 235 mil. eur a drôtov a káblov o 195,4 mil. eur.

Najviac klesol vývoz konzol a zariadení na videohry, potrieb na lunaparkové, stolné alebo spoločenské hry o 33,2 mil. eur, nákladných vagónov na železničnú alebo električkovú dopravu, bez vlastného pohonu o 26,6 mil. eur a elektrickej energie o 26,4 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 32 %, Česka o 30,7 %, Poľska o 31,4 %, Francúzska o 33,4 %, Maďarska o 22,3 %, Rakúska o 14,6 %, Talianska o 40,2 %, Spojeného kráľovstva o 11,5 %, Spojených štátov amerických o 59,2 %, Číny o 86,2 %, Španielska o 32,6 % a Rumunska o 29,2 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 28,7 % (tvoril 79,2 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 28,6 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,5 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 42 290,5 mil. eur pri medziročnom raste o 25,5 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 472,8 mil. eur, drôtov a káblov o 414,6 mil. eur, elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 372,3 mil. eur, železných rúd a koncentrátov, vrátane pražených pyritov o 262,5 mil. eur, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 254,9 mil. eur, a elektrických motorov a generátorov o 226,7 mil. eur.

Významnejšie klesol dovoz telefónnych súprav o 72,4 mil. eur, strojov a zariadení na výrobu vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky o 72,2 mil. eur a elektrickej energie o 37,1 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 56,8 %, Česka o 15,1 %, Číny o 22,5 %, Kórejskej republiky o 24,9 %, Ruskej federácie o 30,5 %, Poľska o 15,4 %, Vietnamu o 11,2 % a Francúzska o 23 %. Poklesol dovoz z Maďarska o 16,7 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 26,5 % (tvoril 66,2 % z celkového dovozu) a z krajín OECD vzrástol o 23,9 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,7 %).