Vývoj cestovného ruchu a ubytovaní v SR

Návrat zahraničných hostí je stále pomalší, v júni tohto roka  tvorili 16 % hostí, pred dvoma rokmi sa podieľali na návštevnosti 40 percentami.

V júni navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku takmer 288-tisíc osôb, v ubytovacích zariadeniach strávili návštevníci 807-tisíc nocí. Boli to dva a pol násobné hodnoty predošlého mesiaca a o polovicu vyššie hodnoty ako pred rokom, ale minuloročný jún a aj tohtoročný máj boli ovplyvnené rekordnými prepadmi pod vplyvom opatrení prijatých v jednotlivých vlnách  pandémie COVID-19.

V porovnaní so situáciou v rovnakom období pred pandémiou (oproti júnu 2019) bolo v hoteloch, penziónoch či ďalších ubytovacích zariadeniach len necelá polovica hostí.  Vtedy ubytovacie služby využilo 610-tisíc osôb a hostia strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 1,6 milióna nocí.

Aj v mesiaci jún tvorili návštevnosť v hoteloch a penziónoch najmä domáci turisti, tvorili 84 % podiel na celkovej návštevnosti (240-tisíc osôb). Najviac domácich turistov navštívilo v júni Žilinský kraj (56-tisíc osôb), Prešovský kraj (51-tisíc osôb) a Banskobystrický kraj (38-tisíc osôb). Spolu tieto tri kraje tvorili 60 % domácej návštevnosti.

Naďalej pretrvával výrazný prepad zahraničných hostí

Súčasne počas júna ubytovanie v SR využilo 47-tisíc zahraničných návštevníkov s takmer 113 – tisíc prenocovaniami. V rovnakom čase pred pandémiou (v júni 2019) navštívilo Slovensko päťkrát viac cudzincov. Aktuálne turisti spoza hraníc tvorili viac ako 16 % návštevníkov, v júni pred dvoma rokmi to bolo takmer 40 %.

Nízky počet zahraničných turistov bol najviac viditeľný, ako aj po minulé mesiace, v Bratislavskom kraji, v ktorom cudzinci tvorili v čase pred pandémiou najvýraznejší podiel. Celková návštevnosť regiónu hlavného mesta bola oproti obdobiu spred dvoch rokov nižšia až o 71,5 %. Počet zahraničných hostí klesol dokonca až o 84,1 %.

V súhrne za mesiace január až jún roku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 547-tisíc návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 59 %. Počet domácich návštevníkov poklesol o 49 % a počet cudzincov o 79 %. V porovnaní s prvým polrokom 2019 využilo ubytovanie menej o 74 % domácich a o 92 % zahraničných návštevníkov.

Štvrťročné dáta: Vývoj kapacít a tržieb ubytovacích zariadení

Ku koncu druhého štvrťroka poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku 4 586 ubytovacích zariadení. K dispozícii bolo 71-tisíc izieb so 185,8 tisíca lôžkami (z toho 167,5 tisíca stálych lôžok). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v druhom štvrťroku 15,1 %, využitie izieb 19,4 %.

Ubytovacie zariadenia dosiahli v druhom štvrťroku 2021 tržby v hodnote 38,4 milióna eur, ide o dvojnásobok tržieb ako v 2. štvrťroku 2020, kedy bola situácia ovplyvnená prvou vlnou pandémie. Oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou (2. štvrťrok 2019) však tržby v mesiacoch apríl až jún dosiahli len tretinovú hodnotu.

Zahraniční návštevníci realizovali tržby v hodnote 6,6 milióna eur a tvorili v SR len 17,1 % podiel na celkových tržbách ubytovateľov. Tržby domácich návštevníkov predstavovali 31,8 milióna eur a tvorili až 82,9 % podiel na celkových tržbách ubytovacích zariadení.

Spomedzi krajov dosiahli najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v Žilinskom a Prešovskom kraji (zhodne 8 milióna eur). Najnižšie tržby mali ubytovacie zariadenia v Nitrianskom kraji (1,7 milióna eur) a v Košickom kraji (2,2 milióna eur).