Bilancia zahraničného obchodu atakovala v júni rekordné hodnoty posledného desaťročia

BRATISLAVA – Prebytok obchodu Slovenska so zahraničím predstavoval viac ako 817 mil. eur, medziročne sa zvýšil takmer o miliardu. Je to zároveň tretia najvyššia hodnota od roku 2010.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Celkovej bilancii zahraničného obchodu pomáha od začiatku tohto roka vysoká hodnota vyvezených automobilov a tiež zníženie hodnoty dovozu energetických komodít.

Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v júni 2023 vyviezol tovar v hodnote1)  9,7 mld. eur, pri medziročnom raste o 9,6 %. Najväčší vplyv na výsledok mal najmä vývoz automobilov. Vývoz je medziročne vyšší nepretržite od januára 2023 a v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom viac ako zdvojnásobil tempo rastu. Dovoz bol nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka už tretí mesiac po sebe, aktuálne o 0,8 % a dosiahol hodnotu 8,9 mld. eur. Pokles ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu ropy, zemného plynu a elektrickej energie na Slovensko. Saldo zahraničného obchodu bolo tak aktívne v objeme 817,2 mil. eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 927,5 mil. eur