Výraznú prevahu vývozu nad dovozom vo februári 2021 už desiaty mesiac po sebe ťahajú automobily

BRATISLAVA – Prebytok zahraničného obchodu Slovenska stúpol vo februári 2021 na 398,5 mil. eur, čo je v medziročnom porovnaní takmer štvornásobne viac. Je to najvyššia hodnota v sledovanom mesiaci od roku 2014. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Vývoj exportu a importu počas druhého mesiaca roka naznačil, že slovenskej ekonomike sa v tomto období darilo. Celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 7,2 mld. eur, čo bolo o 7,7 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, keď situáciu ešte neovplyvňovala pandémia nového koronavírusu. Tempo medziročného rastu bolo druhé najvyššie za posledných 24 mesiacov. Zvýšil sa aj celkový dovoz tovaru medziročne o 3,3 % na hodnotu 6,8 mld. eur.

Vo februári bolo saldo zahraničného obchodu aktívne v objeme 398,5 mil. eur, čo je o 296,7 mil. eur viac ako v rovnakom období minulého roku. Bola to štvrtá najvyššia hodnota od začiatku roka 2019. Tento výsledok opäť ovplyvnila najobchodovanejšia trieda v štruktúre slovenského zahraničného obchodu SR – stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), do ktorej patrí aj automobilový priemysel. Vývoz tovaru bol o 1,2 mld. eur vyšší ako dovoz. Stroje a prepravné zariadenia sa podieľali vo februári 65,2 % na celkovom vývoze a 51,3 % na celkovom dovoze. Okrem nich kladné saldo vo výške 140,3 mil. eur mala aj druhá najviac obchodovaná trieda – trhové výrobky (SITC 6).

Rástlo šesť odvetví

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast šesť, prevažne tie najpodstatnejšie, pričom rasty dosahovali od 4,6 % až po 16,1 %. Najväčší vplyv na zvýšení vývozu tovaru zo Slovenska mali stroje a prepravné zariadenia, medziročne vzrástli o 12,6 %. Najdynamickejší medziročný nárast vývozu, a to o 16,1 %, zaznamenala piata najobchodovanejšia trieda – potraviny a živé zvieratá (SITC 0).

Na trhy členských štátov Európskej únie Slovensko vo februári vyviezlo tovar v hodnote 5,7 mld. eur a hodnota importu z týchto krajín bola 4,5 mld. eur. Medziročne export na tieto trhy posilnil o 7,6 % a import o 2,9 %. Vo februári, v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška, vzrástol o 8,1 % aj vývoz do krajín mimo EÚ, vyšší bol aj dovoz z týchto krajín o 3,9 %.

Za január a február 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 3 % na 13,7 mld. eur a celkový dovoz sa znížil o 1,2 % na 13 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 657,4 mil. eur, o 550,1 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári a februári 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 2,7 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,5 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,2 % a medziročne sa výrazne nezmenil.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári a februári 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 20,5 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,8 %  a medziročne klesol o 3,5 %.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol vo februári 2021 celkový vývoz tovaru hodnotu 7,1 mld. eur pri medziročnom raste o 5,6 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 7 % na 6,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 209,5 mil. eur, čo je o 74,5 mil. eur nižšie ako vo februári 2020.