Záborská nerozumie vlastnej agende, mala by odísť

BRATISLAVA – Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) podrobila kritike splnomocnenkyňu pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborskú.

Poznámka Finančných novín: hlavnou politickou agendou Anny Záborskej už 30 rokov je obmedzenie umelého prerušenia tehotenstva.

Záborská sa vyjadrila o situácii na festivale Pohoda že, že sa “porušilo právo verejne vyznávať vieru tým, že organizátori, ak o tom boli informovaní a nezasiahli, keď sa narúšala možnosť pristúpiť k spovedi, toto právo neochránili ”Je šokujúce, že pani poslankyňa po toľkých rokov v politike nepozná ani našu Ústavu a musí si vymýšľať veci ako neexistujúce právo na spoveď. Je zjavné, že ako splnomocnenkyňa pre ochranu slobody vierovyznania vôbec nerozumie svojej agende. Ak totiž má člen nejakej cirkvi pocit, že má právo na nejaký náboženský obrad, toto právo si môže uplatňovať výhradne voči vlastnej cirkvi. Nie voči štátu a určite nie voči hudobnému festivalu. Ak má pani Záborská ešte aspoň zbytok slušnosti musí z funkcie okamžite odstúpiť, lebo celému konceptu ochrany slobody vierovyznania svojim pôsobením robí iba hanbu.” reagoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher

Inštitút ľudských práv minulý týždeň upozornil, že na festivale Pohoda má pôsobiť aj biskup Jozef Haľko, ktorý bol medzi nominovanými v tohtoročnej ankete o anti-cenu Homofób roka. Organizácia preto adresovala organizátorom festivalu verejnú výzvu, aby jeho pôsobenie
ukončili. Nakoľko výzva zostala bez odpovede, kontaktovali manažérov vystupujúcich umelcov, ktorí v minulosti podporili LGBT ľudí s informáciami o šírení homofóbie a nenávisti na festivale.

Hlavný organizátor festivalu Michal Kaščák sa nakoniec za pozvanie biskupa Haľka ospravedlnil a potvrdil, že sa situácia nebude opakovať.
“Sloboda vierovyznania, ktora je na Slovensku garantovaná nijako nezakladá povinnosť fyzickým či právnickým osobám poskytovať svoje priestory na realizáciu náboženských obradov. V pripade, že príde k poskytnutiu nejakej nehnuteľnosti cirkvi napríklad formou prenájmu, nemá prenajímateľ žiadnu povinnosť zabezpečovať chod týchto cirkevných podujatí.

Vyjadrenie pani splnomocnenkyne je z právneho hľadiska úplne nezmyselné. Paradoxné je to o to viac, že pán Haľko je vrcholným predstaviteľom katolíckej cirkvi, ktorá vlastní veľké množstvo nehnuteľností. Nemôže teda tvrdiť, že nemá predpoklady na to aby vykonával svoju činnosť vo vhodných priestoroch a tak mu bolo obmedzené právo na praktickú realizáciu slobody vierovyznania.” uviedla právnička IĽP Andrea Salibová

Golden scales of justice, gavel and books on brown background