World Economics: HDP Bieloruska je 242 mld. USD

MINSK –  Oficiálny odhad HDP Bieloruska na konci roka 2022 bol 176 miliárd USD v parite kúpnej sily.

Firma World Economics vytvorila databázu prezentujúcu HDP v parite kúpnej sily s pridanými odhadmi pre veľkosť neformálnej ekonomiky a úpravami pre neaktuálne údaje o základnom roku HDP. World Economics odhaduje HDP Bieloruska na 242 miliárd USD, čo je o 38 % viac ako oficiálne odhady.

Podľa oficiálnych údajov Svetovej banky dosiahol hrubý domáci produkt (HDP) Bieloruska v roku 2021 hodnotu 68,21 miliardy USD. Hodnota HDP Bieloruska predstavuje 0,03 % svetovej ekonomiky.

Ekonomika Bieloruska je zmiešaná ekonomika s vyšším stredným príjmom . Bielorusko ako postsovietska transformujúca sa ekonomika odmietlo väčšinu privatizačných snáh v prospech zachovania centralizovanej politickej a ekonomickej kontroly zo strany štátu.

 Vysoko centralizované bieloruské hospodárstvo kladie dôraz na plnú zamestnanosť a dominantný verejný sektor. Bol opísaný ako sociálny štát,  alebo trhová sociálna ekonomika . Bielorusko je podľa HDP 74. najväčšou ekonomikou sveta.