WEF v Davose o globalizácii a priemysle 4.0

Svetové ekonomické fórum v Davose začína dnes 22. januára 2019. V priebehu týždňa sa uskutoční viac ako 300 stretnutí, na ktorých sa zúčastní približne 3 tisíc hostí.

Svetové ekonomické fórum (World Economic Forum) je globálna platforma pre verejné a súkromné ​​diskusie svetových lídrov, vedúcich predstaviteľov veľkých korporácií a podnikateľov. Predmetom diskusie sú akútne témy a udalosti na medzinárodnej scéne, otázky hospodárskeho rozvoja, rozvoj stratégií a spôsobov spolupráce. Fórum sa koná každoročne od roku 1971 v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Davos.

Hlavná témou témou stretnutia v Davose v tomto roku je “Globalizácia 4.0: vytvorenie globálnej architektúry v ére štvrtej priemyselnej revolúcie”.

Program fóra od 22. do 25. januára je naplánovaný na 350 zasadnutí, počas ktorých budú účastníci diskutovať o otázkach medzinárodnej interakcie v ére vývoja technológií, digitálnej ekonomiky, kryptopoistenia, vývoja trhu, kybernetickej bezpečnosti, globálnych finančných rizík, energetických projekcií, sociálnych otázok nerovnosti.

Okrem toho je na programe fóra Davosu diskusia o situácii na Blízkom východe (v Sýrii a Líbyi).

Medzi hosťami Svetového ekonomického fóra sú lídri 60 krajín, ako aj lídri významných medzinárodných organizácií. Predpokladá sa účasť zástupcov OSN, Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky a NATO.

Najmä v tomto roku budú na fóre v Davose predsedovia vlády Japonska, Holandska, Talianska, Španielska, Arménska, nemecká kancelárka Angela Merkelová, brazílsky prezident Jair Bolsaru, azerbajdžanský prezident Ilham Aliyev, afganský prezident Ashraf Ghani, iracký prezident Barham Saleh. Ueli Maurer, podpredseda Čínskej ľudovej republiky Wang Qishan.

Svetové ekonomické fórum (WEF) je švajčiarska mimovládna organizácia, ktorá je najviac známa organizáciou každoročných stretnutí v Davose. Vedúci predstavitelia podnikov, politickí lídri, významní myslitelia a novinári sú pozvaní na stretnutia. Predmetom diskusie sú najakútnejšie globálne problémy vrátane ochrany zdravia a životného prostredia.

Mimovládna ekonomická organizácia vznikla  v roku 1971. Jej členmi je  1000 veľkých spoločností a organizácií z rôznych krajín sveta vrátane Slovenska. Permanentným výkonným orgánom je predstavenstvo. Ústredie sa nachádza na predmestí mesta Ženeva. Rozpočet sa tvorí prostredníctvom ročných členských príspevkov a príspevkov účastníkov fóra. Zoznam účastníkov je každoročne revidovaný.

Zakladateľom a stálym vedúcim manažérom WEF je švajčiarsky profesor Klaus Schwab. Z jeho iniciatívy sa v roku 1971 uskutočnilo prvé sympózium, ktoré zhromaždilo okolo 450 lídrov popredných európskych spoločností, aby diskutovali o vyhliadkach svetového hospodárstva a vypracovali spoločnú stratégiu. Na prvých stretnutiach, ktoré sa konali pod záštitou Komisie Európskych spoločenstiev,teraz Európskej komisie, sa diskutovalo o otázkach zlepšenia pozície západnej Európy v konkurencii. V priebehu rokov sa témy postupne rozširovali, politické a hospodárske otázky ovplyvňujúce ostatné regióny, problémy zlepšovania mechanizmu svetového obchodu, správne partnerstvo bolo zaradené do programu. V polovici sedemdesiatych rokov boli do Davosu pozvaní vplyvní ľudia z celého sveta, medziiným vládni členovia a podnikatelia. V nasledujúcom desaťročí získalo fórum status jednej z hlavných udalostí roka.

V roku 1987 podujatie získalo svoje súčasné meno – Svetové ekonomické fórum. Do roku 1987 nieslo meno Európske fórum riadenia. Logo, ktoré obsahuje názov – World Economic forum, vyjadruje myšlienku otvoreného sveta a ukazuje túžbu organizácie spojiť svet. Je to otvorený kruh, ktorý akoby spája tri písmená “o”.