Vyšla Štatistická ročenka 2022

BRATISLAVA – Pandémia v roku 2021 spôsobila takmer 30 % nárast priznaných vdovských dôchodkov.

Konštatujú to údaje v Štatistickej ročenke, ktorú vydal Štatistický úrad SR.

Život na Slovensku v roku 2021 zásadne ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19. Výrazne stúpla úmrtnosť, v SR zomrelo 135 osôb na 10-tisíc obyvateľov, čo bola najvyššia hodnota od roku 1946. Následkom vysokej nadúmrtnosti stúpol počet novopriznaných vdovských dôchodkov o 29 % a vdoveckých dôchodkov o 28 %. Počet ukončených prípadov pracovnej neschopnosti z dôvodu infekčného ochorenia na 100-tisíc poistencov v porovnaní s rokom 2019 vzrástol takmer 45-násobne.

V porovnaní s údajmi z roku 2019 klesla návštevnosť divadiel o 73 %, kín o 69 %, múzeí, galérií a jaskýň o viac ako 45 %, botanických záhrad o 21 % a zoologických záhrad o 7 %. Práca z domu a rôzne obmedzenia pohybu sa prejavili aj v doprave na poklese cestujúcich. Mestská hromadná doprava prepravila len tretinu cestujúcich, preprava osôb železničnou a autobusovou dopravou klesla približne o 60 %.

Novinky a zmeny v Štatistickej ročenke SR 2022

Čo je Štatistická ročenka SR?

Najrozsiahlejšia ročne vydávaná vlajková publikácia Štatistického úradu SR, ktorá obsahuje desaťtisíce údajov o stave a vývoji Slovenska v roku 2021 v kontexte predchádzajúcich štyroch rokov a vybrané kľúčové ukazovatele za obdobie 14 rokov.

Čo v nej nájdete?

Vyčerpávajúce štatistické informácie rozložené do 31 tematických kapitol, vo viac ako 400 tabuľkách, spolu na 700 stranách. Obsahuje údaje o ekonomickom vývoji, ako aj najnovšie dáta rôznych demografických ukazovateľoch ako je sobášnosť, rozvodovosť pôrodnosť, úmrtnosť, migrácia, ďalej informácie o trhu práce, školstve, zdravotníctve, kriminalite, podnikaní či životnom prostredí, výskume a vývoji a rodovom postavení žien a mužov. V krátkosti tiež porovnáva SR s krajinami EÚ a ponúka vizualizácie vybraných dát.

Ako možno použiť túto publikáciu?

Ide o jedinečný zdroj informácií pre prácu, tvorbu analýz, článkov, odborných prác pre expertov aj laickú verejnosť.

Kde získate publikáciu a koľko Vás bude stáť?

Ročenka v roku 2022 bola vydaná v skoršom termíne ako predošlé ročenky už 11 mesiacov po skončení referenčného obdobia, ktorý aktuálne prináša – teda po skončení roka 2021.

Prvýkrát je dostupná bezplatne v plnom rozsahu a to od okamihu jej vydania, čo je o pol roka skôr ako v minulosti. V elektronickom formáte sú dostupné všetky tabuľkové údaje, preto práca s nimi bude jednoduchšia a rýchlejšia.