Vyhliadky na vytvorenie transafganského koridoru

TAŠKENT – Uzbekistan od roku 2018 upozorňuje na transafganské dopravné a komunikačné projekty na rozvoj medzikontinentálnych dopravných koridorov z východu na západ a zo severu na juh po najkratších trasách.

Taškent tak inicioval vytvorenie trilaterálnej pracovnej skupiny za účasti Uzbekistanu, Pakistanu a Afganistanu na realizácii projektu výstavby železnice Mazár Šarif-Kábul-Péšavár. Potom zorganizoval konferenciu za účasti významných medzinárodných donorov, ktorej výsledkom bolo prijatie spoločného akčného plánu pre projekt výstavby tejto železnice.

Odborníci sa domnievajú, že táto železnica je strategicky dôležitým projektom a spojí regióny strednej a južnej Ázie a tiež Blízky východ. Pre krajiny strednej Ázie otvorí možnosť prístupu do pakistanských prístavov v Indickom oceáne a výrazne zvýši ich tranzitný potenciál.

Dĺžka cesty bude podľa predbežných odhadov približne šesťsto kilometrov. Železnica sa stavať približne päť rokov, objem úverov je 4,8 miliardy dolárov. Trasa výrazne skráti čas a náklady na prepravu tovaru medzi krajinami južnej Ázie a Európy cez Strednú Áziu. Podľa predpovedí môže objem nákladnej dopravy dosiahnuť 10 miliónov ton.

Príchod Talibanu k moci v Afganistane neoslabil túžbu Taškentu pokračovať v práci na projekte. Návrhy Uzbekistanu zamerané na rozvoj dopravnej infraštruktúry Afganistanu, vrátane výstavby transafganskej železničnej trasy Mazár Šarif-Kábul-Péšavár, podporujú nové orgány krajiny a môžu sa realizovať.

Taškent zároveň berie do úvahy, že obnovenie prác na projektovaní transafganského dopravného koridoru nadobúda dôležitý politický význam so zameraním na dosiahnutie dlhodobých cieľov a cieľov zlepšenia sociálno-ekonomickej situácie, stabilizácie a rozvoj Afganistanu, jeho zapojenie do trvalo udržateľného regionálneho obchodu, hospodárske, politické a diplomatické vzťahy.

Uzbekistan verí, že výstavba transafganskej železnice je dôležitým infraštruktúrnym projektom, ktorý zodpovedá záujmom všetkých štátov euroázijského kontinentu.