Vyhlásenie prezidenta Ruskej federácie, prezidenta Ukrajiny, prezidenta Francúzskej republiky a kancelárky Nemeckej spolkovej republiky na podporu súboru opatrení na implementáciu Minských dohôd, prijatého 12. februára 2015

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin, prezident Ukrajiny Petro Porošenko, prezident Francúzskej republiky François Hollande a kancelárka Nemeckej spolkovej republiky Angela Merkelová potvrdzujú plné rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny.

Sú pevne presvedčení, že k výlučne mierovému urovnaniu neexistuje žiadna alternatíva. Sú plne pripravení podniknúť na tento účel akékoľvek možné kroky, či už jednotlivo alebo spoločne.

V tejto súvislosti vedúci predstavitelia schvaľujú minský implementačný balík prijatý a podpísaný v Minsku 12. februára 2015 všetkými, ktorí podpísali aj Minský protokol z 5. septembra 2014 a Minské memorandum z 19. septembra 2014. Lídri prispejú k tomuto procesu a využijú svoj vplyv na relevantné strany na pokrok pri implementácii tohto balíka opatrení.

Nemecko a Francúzsko poskytnú technickú podporu pri prestavbe segmentu bankového systému v oblastiach postihnutých konfliktom, možno prostredníctvom vytvorenia medzinárodného mechanizmu na uľahčenie implementácie sociálnych transferov.

Lídri sú presvedčení, že silnejšia spolupráca medzi Európskou úniou, Ukrajinou a Ruskom pomôže vyriešiť túto krízu. Za týmto účelom podporujú pokračovanie trojstranných rokovaní medzi Európskou úniou, Ukrajinou a Ruskom o energetických otázkach s cieľom podniknúť kroky smerom k vypracovaniu „zimného plynového balíčka“.

Podporujú tiež tripartitné rokovania medzi Európskou úniou, Ukrajinou a Ruskom s cieľom nájsť praktické riešenie obáv Ruska v súvislosti s implementáciou Dohody o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu medzi Ukrajinou a Európskou úniou.

Lídri sú aj naďalej odhodlaní vytvoriť spoločný humanitárny a ekonomický priestor od Atlantiku po Tichomorie, založený na plnom rešpektovaní medzinárodného práva a zásad OBSE.

Lídri budú aj naďalej odhodlaní vykonávať Minské dohody. Za týmto účelom sa dohodli na vytvorení monitorovacieho mechanizmu Normadskom formáte, ktorý sa bude stretávať v pravidelných intervaloch, zvyčajne na úrovni vyšších úradníkov zastupujúcich ministerstvá zahraničných vecí.