Vydavateľstvo DAXE už po dvadsiaty raz oceňovalo, Výročné ceny za tvorbu pre deti za rok 2023

Vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisov Maxík, Zvonček a Enviráčik  udelili v jednotlivých kategóriách výročné ceny za tvorbu pre deti v roku 2023:

Výročnú cenu za literatúru získali  Zuzana Kuglerová ,Lennie Maxx, Jozef Medard Slovík a za ilustračnú tvorbu  Kateřina Tesařová a Ján Mikulčík. V kategórii mladých autorov/objav roka ocenili Michaelu Šefrankovú a  Alexandru Blažejovú.  Organizátori tak nadviazali na predchádzajúce ročníky udeľovania výročných cien za tvorbu pre deti a už dvadsiaty raz ocenili autorov, ktorí zásadnú časť svojej tvorby venujú deťom.

Vydavateľstvo DAXE si tento rok pripomína dvadsiate piate narodeniny.

Jeho zakladateľkou a riaditeľkou je Danuša Dragulová Faktorová. Predtým pôsobila v médiách.

Vydavateľstvo vydáva knihy pre deti. Okrem ich sú to časopisy určené pre deti  – Maxík, Eviráčik a Zvonček.

Časopis Maxík je obľúbený časopis pre  školákov. Vychádza z učebných osnov pre I. stupeň ZŠ. Čitatelia v ňom nájdu príbehy na pokračovanie, básničky, hádanky, zaujímavé  články a rubriky , mnoho kreatívnych zábavných úloh, doplňovačku, vyfarbovačky, vystrihovačku na kartónovom papieri, veľa súťaží o zaujímavé odmeny.

Časopis Zvonček je časopis s takmer 20-ročnou tradíciou.   Jeho obsah vychádza z učebných osnov pre materské školy a 1. ročník  ZŠ. Čitatelia v ňom nájdu príbehy na pokračovanie, básničky, hádanky, zaujímavé  informácie, mnoho kreatívnych zábavných úloh, vyfarbovačky, vystrihovačku, veľa súťaží o zaujímavé odmeny.

Enviráčik je časopis najmä pre I. stupeň ZŠ, ale určite si v ňom pre seba niečo zaujímavé nájdu  mladší i starší. Zameraný je na  ochranu životného prostredia, prírodu a zdravý životný štýl. V každom čísle  sú tematicky orientovane príbehy na pokračovanie, básničky, zaujímavé  informácie v rôznych článkoch , Klub Enviráčika,  mnoho kreatívnych zábavných úloh, vyfarbovačky, veľa súťaží o zaujímavé odmeny.

Fotografie: Vydavateľstvo DAXE.