Voľby prezidenta 2024: Štatistický úrad SR k hoaxom a vykonštruovaným obvineniam

BRATISLAVA  – Cielená nepravdivá manipulácia na sociálnych sieťach je v rozpore s faktami o priebehu sumarizácie výsledkov.

Štatistický úrad SR sa dôrazne ohradzuje voči hoaxom a nepravdivým tvrdeniam, ktoré sa objavili v posledných dňoch v súvislosti s výsledkami 1. kola volieb prezidenta SR 2024. Na sociálnych sieťach sú zdieľané a šírené nepravdivé informácie o tom, že prvýkrát sa vo voľbách prezidenta hlasy spočítavali elektronicky, čo mohlo spôsobiť manipuláciu výsledkov. Tak isto je nepravdivé tvrdenie o náraste viac ako 400-tisíc hlasov pre víťazného kandidáta v posledných fázach sumarizácie priebežných výsledkov. Obe tvrdenia predstavujú cielenú nepravdivú manipuláciu a sú v rozpore s faktami o priebehu sumarizácie výsledkov.

K uvedeným nepravdivým tvrdeniam ŠÚ SR uvádza:

 • Hlasy sa sčítavajú vždy ručne vo volebných miestnostiach, realizujú to členovia okrskových volebných komisií delegovaní politickými stranami/hnutiami.
 • Výsledky ručného sčítania sú uvedené aj v „papierovej“ zápisnici, ktorú skontrolovali a svojim podpisom potvrdili jej správnosť všetci členovia okrskovej volebnej komisie.
 • Elektronicky sa realizuje sumarizácia výsledkov a po zmene legislatívy v roku 2022 aj vytváranie a odosielanie údajov zápisníc na ich sumarizáciu.
 • Zmena v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami prezidenta v r. 2019 je teda len v tom, že teraz spracovali zápisnicu v zmysle zákona elektronicky všetky okrsky, pred piatimi rokmi to bolo 40 % okrskov.
 • Elektronické vytváranie zápisníc a elektronické spracovanie výsledkov si teda nemožno zamieňať s elektronickým hlasovaním voličov alebo s elektronickým spočítavaním hlasov volebnými komisiami, tie v slovenskej legislatíve neexistujú (obe činnosti sa realizujú osobne, fyzicky (ručne) vo volebných miestnostiach/okrskoch).
 • Je absolútne vylúčená manipulácia s výsledkami v ktoromkoľvek štádiu sumarizácie výsledkov, všetky činnosti realizované Štatistickým úradom SR sú skontrolovateľné.
 • Údaje na oficiálnej webovej stránke volbysr.sk zodpovedajú papierovým zápisniciam, ktoré schvaľovali a podpisovali členovia okrskových a okresných volebných komisií, ako aj Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (sú v nich nominanti politických subjektov).
 • Tvorba a spracovanie zápisníc má zapracovaných niekoľko kontrolných mechanizmov, všetky dáta zverejňované elektronicky zodpovedajú „papierovým“ dátam, ktoré schválili a podpísali volebné komisie.
 • Hlasovacie lístky a všetky zápisnice volebných komisií sa archivujú.
 • Sťažnosti na ústavnosť a zákonnosť postupov pri voľbách v rámci právneho systému rieši Ústavný súd SR
  (zákon  314/2018 o Ústavnom súde). Ten v prípade potreby môže nariadiť ich prekontrolovanie a zistiť, či v procese spracovania výsledkov volieb vznikli pochybenia, aj kto ich spôsobil.
 • Počítače, ktoré sa využívajú pre sumarizáciu výsledkov, sa nepoužívajú na iné účely.
 • ŠÚ SR počas volebnej noci zverejňoval priebežné výsledky v 10 minútových intervaloch, časový priebeh publikovaných dát je v priloženej tabuľke. Dáta jasne dokazujú, že skokový efekt v posledných fázach sumarizácie (pri spočítanosti viac ako 95 % okrskov) pri žiadnom z kandidátov nenastal.
Avatar

Eva Horváthová

Ekonomická univerzita