Vo všetkých odvetviach ekonomiky rastú mzdy

BRATISLAVA – Zamestnanosť sa v júli 2021 medziročne najviac zvýšila v infor­mač­ných a komunikačných činnostiach, väčšina odvetví však zaznamenala jej pokles, naopak, mzda medziročne rástla vo všetkých odvetviach.

Zamestnanosť  

Zamestnanosť sa v júli 2021 v porovnaní s júlom 2020 zvýšila najviac v informačných a komunikačných činnostiach, a to o 6,4 %. Zvýšila sa aj v ďalších odvetviach, rasty však boli len do 1 %. V predaji a oprave motorových vozidiel vzrástla o 0,5 %, vybraných trhových službách o 0,4 % a v priemysle o 0,2 %. Najviac sa znížila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,6 %. Klesla aj vo veľkoobchode o 3,5 %, maloobchode a ubytovaní zhodne o 2,9 %, stavebníctve o 2,2 % a v doprave a skladovaní o 0,6 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 2,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,5 %. Klesla v ubytovaní o 15,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,6 %, stavebníctve o 6,1 %, veľkoobchode o 5,4 %, maloobchode o 3,9 %, priemysle o 3,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,5 % a v doprave a skladovaní o 2,4 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v júli medziročne zvýšila vo všetkých odvetviach, najviac v ubytovaní, kde vzrástla o 16,6 % (dosiahla 876 eur). Dvojciferný rast zaznamenali aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 11,6 % (1 185 eur), vo veľkoobchode o 11 % (1 215 eur) a vo vybraných trhových službách o 11 % (1 145 eur). Zvýšenie pod 10 % bolo v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,9 % (613 eur), maloobchode o 9,5 % (900 eur), priemysle o 6,8 % (1 244 eur), doprave a skladovaní o 6,8 % (1 111 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 5,2 % (2 068 eur) a v stavebníctve o 5,1 % (822 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v júli 2021 oproti júlu 2020 vzrástla najviac v ubytovaní o 12,9 %. Zvýšila sa aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 8 %, vo veľkoobchode a vo vybraných trhových službách zhodne o 7,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, maloobchode o 6 %, priemysle a v do­prave a skladovaní zhodne o 3,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,8 % a v stavebníctve o 1,7 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa mzda zvýšila vo vybraných trhových službách o 9,9 % (dosiahla 1 123 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 8,7 % (1 115 eur), priemysle o 8,6 % (1 245 eur), veľkoobchode o 8,5 % (1 157 eur), stavebníctve o 8 % (794 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,4 % (565 eur), ubytovaní o 7,3 % (737 eur), maloobchode o 7,1 % (849 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 6,8 % (2 138 eur) a v doprave a skladovaní o 6,5 % (1 070 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne vo vybraných trhových službách o 7,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 6,7 %, priemysle o 6,6 %, veľkoobchode o 6,5 %, stavebníctve o 6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,4 %, ubytovaní o 5,3 %, maloobchode o 5,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,8 % a v doprave a skladovaní o 4,5 %.