Vo verejnom priestore je ďalšie klamstvo o Petrovi Plavčanovi

BRATISLAVA – Vo verejnom priestore sú nepravdivé a manipulatívne informácie o bývalom ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi,

V verejnom priestore sa hovorí a píše, že mal vrátiť peniaze v eurofondoch. Vrátiť ich nemohol, lebo pred odchodom z funkcie všetky verejné súťaže v oblasti eurofondov zrušil. Musel sa opakovať.

O Petrovi Plavčasovi vo verejnom prostore objevila  informácia, že sa u  neho odhalili podivní poberatelia dotácií na vedu a výskum. Autor tohto tvrdenia nevysvetlil, čo sú to podivní poberatelia. Nevysvetlil asi to čo sú nie podivní poberatelia. Z výroku vyplýva, že sa sami seba odhalili.

Slovo podivný pochádza z českého jazyka. Ústav pro jazyk Český  Jazyk České akademie věd nasledovne definuje slovo podivný:  vyvolávajúci podivenie, úžas; divný, podivuhodný, neobvyklý, neobyčajný, zvláštny, prekvapivý, kuriózny, bizarní,  podivný obraz, tvar; podivný osud; podivný sen; podivný príbeh; pozrieť sa  s podivným výrazom; podivné dobrodružstvo Robinsona Crusoa.

Prideľovanie eurofondov podľa autora informácie zašlo “tak ďaleko, že Európska komisia pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií.”

Nie je pravda, že sa stalo za čias ministra školstva, vzdelávania, vedy a športu Petra Plavčana. Rezort musel vrátiť eurofondy v čase keď bola ministerkou Martina Lubyová.