Plavčan nedal európske peniaze Slávii Capital

BRATISLAVA – V čase keď bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, žiadna z firiem finančnej skupiny Slavia Capital nezískala euro fondy spravované ministerstvom. Konštatuje to Peter Plačan v stanovisku, ktoré poskytol Finančným novinám.

V médiách sa dnes objavilo nasledovné tvrdenie. “Plavčan v lete 2017 skončil pre škandál okolo pochybného prideľovania eurofondov na vedu. Denník N vtedy upozornil, že dotácia vo výške 1,37 milióna eur mala ísť aj kežmarskej firme Tatralift, v ktorej mala väčšinu Slavia Capital. ”

“Toto tvrdenie nie je pravidvé. Jeho nepravdivosť je  možné  overiť na základe  databázy pridelených finančných prostriedkov  Európskej únie v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky. Firma Tatralift, mala pridelené eurofondy administrované  Ministerstvom hospodárstva SR, ale nikdy ich nečerpala.

Preto by som požiadal uverejniť nasledovné tvrdenie, “konštatuje Peter Plavčan

“V čase keď som pôsobil vo funkcii ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (23. marca 2016 – 17. augusta 2017) žiadna z firiem z majetkového portfólia finančnej skupiny Slávia Capital nedostala pridelené žiadne finančné prostriedky z fondov Európskej únie a nečerpala ich z fondov pridelených ministerstvu, ktoré som viedol,” konštatuje Peter Plavčan.

Pre Finančné noviny povedal: “Po tom ako mi verejne premiér Vlády Slovenskej republiky Róbert Fico vyjadril nedôveru, tak som odstúpil z funkcie ministra, pretože som za týchto okolností nemohol zostať členom jeho vlády. O správnom postupe administrovania euro fondových výziev vydala správu aj hĺbková kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorá  nezistila závažné pochybenia. Najvýznamnejšou pripomienkou NKÚ boli kritéria na euro fondové výzvy, ktoré však boli schválené v celoštátnom monitorovacom výbore, ešte  pred mojim pôsobením vo funkcii ministra. Protokol NKÚ nie je tajný. Je prístupný širokej verejnosti, teda politikom, občanom aj médiám na základe zákona o slobodnom prístupe verejnosti k informáciám. Počas môjho pôsobenia vo funkcii nedošilo z ministerstva ani jedno euro z eurofondov a túto skutočnosť je možne si ľahko overiť vo verejne dostupných zdrojoch.”

Pred pôsobením vo funkcii ministra školstva Peter Plavčan bol na Ministerstve školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky vo funkcii generálneho riaditeľ odboru vysokých škôl. Administroval všetky pedagogické hodnosti profesor pre pedagógov všetkých vysokých škôl na Slovensku. Na základe jeho podpisu prezident Slovenskej republiky vymenoval do funkcie profesor všetkých schválených adeptov, ktorí museli splniť kritériá definované zákonom.   Jeho manželka je ekonómka. Pôsobila vo firmách Pekotrefin a Slávia Capital. Pracovný pomer vo firme Slavia Capital ukončila  k 31. decembru 2016.