AZZZ a zmeny na trhu pracovných síl s ministrom

BRATISLAVA – Zástupcovia  Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení(AZZZ) SR rokovali s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom najmä o duálnom vzdelávaní.Finančné noviny o tom informovala Miriam Filová, hovorkyňa AZZZ.

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Hlavnými témami diskusie bolo zabezpečenie kompetencií stavovských a profesijných organizácií pri výkone svojich úloh v odbornom vzdelávaní a príprave.  Práve v čase korona krízy vzniká množstvo otázok na ktoré bude treba zo strany zamestnávateľov promptne reagovať.

Odborná debata sa tykala hoduálneho vzdelávania, ktoré vychováva odborníkov pre trh prácovných síl, kde je potrebné hľadať opatrenia, ktoré podporia jeho rozvoj aj počas prebiehajúcej korona krízy. Zmeny na trhu pracovných síl a štrukturálne zmeny v priemysle a službách, ktorých akceleráciu priniesla súčasná kríza sa odrazia na užšej spolupráci s rezortom pri zavádzaní pokrokových prvkov vo vzdelávaní, analytických dátach a práci pri predikcií zmien na trhu pracovných síl a s tým súvisiacim plánom výkonov na školách. Zástupcovia zamestnávateľov zároveň ocenili užšiu koordináciu s ministerstvom školstva ako aj vecne príslušným Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV).

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)  SR je najväčšou a najdlhšie pôsobiacou zamestnávateľskou organizáciou na Slovensku.  Členovia AZZZ SR v súčasnosti zamestnávajú takmer 400.000 zamestnancov, čím sa radí medzi najreprezentatívnejšieho sociálneho partnera. Spomedzi všetkých tripartitných zástupcov zamestnávateľov má v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) Slovenskej republiky najviac zástupcov ako aj funkciu podpredsedu Hospodárskej a sociálnej rady SR