Viera Ružeková a Ľuboš Pavelka Manuál exportéra

BRATISLAVA – Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave vydala Manuál exportéra.

Monografia má podtitul “základná príručka obchodovania so zahraničím”. Autormi sú Viera Ružeková a Ľuboš Pavelka. Vyšla v roku 2023 vo vydavateľstve Ekonóm.

Monografia má osem kapitol. Zaoberajú sa rozhodovaním o tom, či byť exportérom, výber a preverenie bonity obchodného partnera, záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode, dodacie podmienky a sprievodné dokumenty v medzinárodnom obchode, financovanie medzinárodného obchodu, realizácia vývozu, riziká v medzinárodnom obchode a pomoc exportérom zo strany štátu.

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave je vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnútorného a zahraničného obchodu.