Štruktúrna stabilita a nestabilita hospodárstva

Štruktúrne stabilné/nestabilné hospodárstvo je časový úsek v ktorom najdôležitejšie kvalitatívne charakteristiky hospodárstva zostávajú aj pri silnejších vnútorných a vonkajších poruchách zachované a naopak strácajú sa už pri nepatrných perturbáciách. Pertrubácia je porucha, rušivý vplyv; odchýlka od eliptickej alebo parabolickej dráhy nebeského telesa v dôsledku príťažlivosti planét. Príkladom môže byť manufaktúrne a industriálne hospodárstvo ako štruktúrne stabilné jednotky a časový úsek medzi nimi, keď sa uskutočňovali horizontálne a vertikálne inovácie osnované na objavoch vo fyzike a chémii ako štruktúrne nestabilné hospodárstvo. Štruktúrna nestabilita je inkubátorom nielen možnej vyššej kvality, ale niekedy sa v nej začnú objavovať prvky zhoršovania pôvodnej kvality. V uvedenom zmysle ide o nespojitosť vývoja, náhlu skokovitú zmenu kvality keď (1) vlastnosti rovnováhy (teda nie rovnovážne hodnoty) sú vystavené alternatívam: toto nastane všade kde sa počet alebo typológia rovnováhy mení; (2) nerovnovážne vlastnosti sa stávajú alternatívnymi v ich znaku (nielen v rýchlosti konvergencie alebo divergencie k alebo od rovnovážneho bodu.

Prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.

Prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.

Emeritný profesor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave