Veliteľ Vzdušných síl SR vo výrobe lietadla L-39NG

VODOCHODY – Do podniku  Vodochody Aerospace, a.s. priletel na pozvanie veliteľa vzdušných síl Armády ČR, generálmajora Petra Čepelku, veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, generálmajor Róbert Tóth.

Cieľom stretnutia bolo prehĺbenie vzájomnej spolupráce a pokračovanie v efektívnej a dlhodobej súčinnosti vzdušných síl oboch krajín. V továrni Aero si zástupcovia vzdušných síl pozreli lietadlo L-39NG a jeho sériovú výrobu.

Aero prezentovalo vlastnosti lietadla L-39NG a jeho schopnosti pre výcvik budúcich pilotov lietadiel štvrtej a piatej generácie, vrátane stíhacích lietadiel F-16. Predstavilo i možnosti strategickej spolupráce vo výcviku vojenských pilotov medzi Českou republikou a Slovenskom. „Prechod z L-39 Albatros na L-39NG predstavuje výraznú modernizáciu a vylepšenie výcvikových schopností pilotov, a to ako pri príprave na platformu F-16, ktorú obstaráva slovenská armáda, tak aj na F-35 v prípade Českej republiky,“ hovorí plukovník David Klement, zástupca veliteľa Vzdušných síl Armády Českej republiky.

„Modernizácia techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky patrí k dôležitým prioritám. Jedným z projektov je tiež obmena súčasných cvičných lietadiel L-39 Albatros využívaných vzdušnými silami SR. Priame ukážky a prezentácie, pri ktorých je príležitosť podrobne sa oboznámiť s možnými nástupcami cvičných lietadiel, preto vítame,“ uvádza generálmajor Róbert Tóth, veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Prezentácia L-39NG sa týkala i technickej časti. Medzi tímom Aero a zástupcami vzdušných síl prebehla diskusia o technických parametroch lietadla, modernej avionike či bezpečnostných systémoch lietadla. Zástupcovia Vzdušných síl SR sa zoznámili s technológiami na výcvik pilotov a plnenie taktických misií, a tiež s kľúčovými parametrami vyzbrojenej verzie lietadla.

 

Ak by sa Slovenská republika rozhodla v budúcnosti uzavrieť medzivládnu dohodu o spolupráci s Českou republikou pri akvizícii lietadla L-39NG, jej súčasťou by bola i strategická spolupráca pri prevádzke L-39NG a výcviku pilotov a získanie význačného industriálneho podielu zo strany Slovenskej republiky. V tejto súvislosti už Aero uzavrelo dohodu o strategickej spolupráci so spoločnosťou Letecké opravovne Trenčín, ktorá sa týka okrem iného servisu lietadiel a ďalších prevádzkových a logistických oblastí.

L-39NG je úplne nová generácia dvojmiestneho podzvukového prúdového lietadla. Kombinuje moderné avionické systémy, mimoriadne účinný prúdový motor a vynikajúce letové vlastnosti. Platforma L-39NG umožňuje západnú i východnú konfiguráciu a spĺňa podmienky plnohodnotného, moderného, komplexného a nákladovo efektívneho vojenského výcviku vzdušných síl.

Avionika lietadla je pripravená pre výcvik budúcich pilotov lietadiel štvrtej a piatej generácie. Súčasťou lietadla je i široké spektrum simulačných technológií vrátane zapojenia do vysoko moderného taktického simulačného centra s cieľom zvýšiť účinnosť výcviku. Okrem tréningu pilotov je vhodná i na ľahké bojové a prieskumné misie. V ľahkom bojovom variante je lietadlo vybavené piatimi závesníkmi na nesenie výzbroje.

 

Program nového českého cvičného prúdového lietadla Aero L-39NG vstúpil tento rok do významnej fázy. Potom, čo 18. júla 2022 získal typovú certifikáciu bez obmedzenia, bola zahájená jeho sériová výroba a prvé lietadlá budú do konca tohto roka dané do užívania prvému zákazníkovi, ktorým je Vietnam. Ten si v Aero objednal 12 kusov novo vyvinutého podzvukového lietadla L-39NG. Súčasne sa už vyrábajú lietadlá pre maďarského zákazníka, s ktorým je uzavretý kontrakt na ďalších 12 strojov. Tento rok bola v továrni Aero slávnostne zahájená výroba i pre LOM Praha, ktorý prevezme štyri lietadlá v cvičnej verzii. Budú slúžiť v Centre leteckého výcviku Pardubice primárne na výcvik pilotov Armády ČR, ale i pre ďalšie zahraničné vzdušné sily, ktoré pre svojich pilotov zaisťujú tréning práve v CLV Pardubice.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. sa zameriava na vývoj, výrobu, údržbu a modernizáciu civilných a vojenských lietadiel a je najväčším leteckým výrobcom v Českej republike a jedným z najstarších leteckých výrobcov na svete. V oblasti vlastných lietadiel je Aero stálym partnerom celého radu armádnych letectiev a  má silné postavenie na trhu s vojenskými cvičnými a ľahkými bojovými lietadlami. Vďaka 11 000 lietadiel, ktoré vyrobilo za 100 rokov svojej existencie, stovkám lietadiel L-39 Albatros, ktoré sú stále v prevádzke u desiatok vojenských prevádzkovateľov i v celom rade demo  tímov, a najmä vďaka novým lietadlám L-39NG sa Aero profiluje ako líder na svetovom trhu s prúdovými cvičnými lietadlami. V oblasti civilného letectva Aero spolupracuje s najväčšími leteckými výrobcami na širokej škále projektov a je partnerom v niekoľkých risk-sharingových programoch, kde je zodpovedné nielen za výrobu a montáž. leteckých celkov, ale tiež za ich vývoj.