Daňová reforma v USA nezvýšila zamestnanosť

Rok po spustení rozsiahlej daňovej reformy v Spojených štátoch sa jej vplyv na očakávania spoločností týkajúci sa objemu kapitálových investícií značne znížil – podľa americkej Národnej obchodnej asociácie 84% amerických spoločností teraz verí, že zníženie daní nevedie k vyššej zamestnanosti a investíciám. Zároveň je väčšina podnikateľov stále optimistická, pokiaľ ide o vyhliadky na ekonomiku krajiny a očakáva jej rast v roku 2019.

Podľa výsledkov štvrťročného obchodného prieskumu Národnej asociácie podnikovej ekonomiky (NABE) včera, rok po nadobudnutí účinnosti daňovej reformy, 84% firiem poznamenáva, že rozpočtové uvoľnenie nevedie k zvýšeniu kapitálových investícií alebo k zmenám v plánoch zamestnávania. V októbrovom prieskume podiel respondentov, ktorí sa podieľali na tomto stanovisku, bol 81%. Zároveň vo výrobnom sektore 50% jej zástupcov uviedlo nárast investícií a 20% uviedlo, že ich firmy upravili personálne a investičné plány zamerané na USA a nie na zahraničné krajiny.

Pripomeňme si, že reforma v Spojených štátoch stanovila zníženie dane z príjmov právnických osôb z 35% na 21% a niekoľko ďalších výhod. To malo za následok celkové zníženie zaťaženia vo výške 1,5 bilióna dolárov – revízia daňového poriadku sa stala najambicióznejšou už viac ako 30 rokov. “Po rokoch rýchleho rastu úrovne kapitálových investícií dochádza k určitému ochladeniu, očakávania v nasledujúcich troch mesiacoch sa oslabujú,” povedal Kevin Swift, riaditeľ NABE. “V porovnaní s októbrovým prieskumom zvyšuje ich investície menšie množstvo spoločností.” Okrem toho 77% spoločností uviedlo, že obchodné spory medzi Washingtonom a inými krajinami nevedú k zmenám v ich investičných plánoch, očakávaniam nájmu a cenám. Tento výsledok je podobný záverom z októbra. Pri zaobchádzaní s tými, ktorí zaznamenali negatívny vplyv protekcionizmu, sa ukázalo, že je viac ako priemer za ekonomiku.

Takmer žiadny z respondentov neočakával v priebehu roka recesiu a 64% predpokladalo zvýšenie HDP o viac ako 2%. Avšak v poslednom prieskume bol podiel týchto optimistov výrazne vyšší – 90%. Navyše menší počet respondentov v porovnaní s minulosťou naznačuje rastúci predajov vo štvrtom štvrťroku 2018 – iba 47% oproti 61% v treťom štvrťroku (17% oproti predchádzajúcim 6% uviedlo, že došlo k poklesu tržieb). Materiálne náklady spoločností sa zvýšili, najmä u tých, ktorí nakupujú hotové výrobky a súčasne sa ceny samotných spoločností ešte nezvýšili. Uviedli to dve tretiny  respondentov). Rast zisku sa stal oveľa zriedkavejším výskytom medzi skúmanými podnikateľmi (teraz ich zaznamenalo iba 23%, 20% vyhlásilo pokles). Zároveň 53% podnikateľov hovorí o nedostatku pracovných síl (v októbri o 47%), čo je rekord od októbra 2000. Výsledkom je, že úroveň zamestnanosti vo štvrtom štvrťroku pokračovala v raste, rovnako ako v prípade platenia.