Kríza môže vniknúť na periférii svetovej ekonomiky

Médiá píšu veľa o hrozbách, ktoré visí nad globálnou ekonomikou, vrátane obrovského rastu dlhov, obchodných vojen, Brexitu, krízy v eurozóne a ďalších negatívnych javoch. Podľa niektorých analytikov však môže začiatok globálnych hospodárskych turbulencií začať z periférie, ako to bolo v prípade ázijskej finančnej krízy v rokoch 1997-1998, čo viedlo k globálnym následkom.

Jednou z rozbušiek vtedajšej krízy bola menová politika Spojených štátov, kde prudké zvýšenie úrokových sadzieb viedlo k odlivu peňazí z rozvíjajúcich sa ekonomík. Podobne sa deje podobné: Fed zvyšuje sadzby a zvyšuje ich na 2,5%, čo opäť spôsobuje odliv kapitálu z rozvíjajúcich sa ekonomík, z ktorých mnohé čelia hrozbe recesie. Odborníci posudzujú situáciu s úzkosťou. Podľa Gabrielu Feeblemayra, vedúceho ekonóma v IFO Institute v Mníchove, rast dlhu a spomalenie globálneho hospodárskeho rastu mimoriadne ťažko postihli rozvíjajúce sa ekonomiky. A to je len začiatok. Je dokonca strašidelné premýšľať o tom, čo sa stane s globálnym hospodárstvom, keď obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou dosiahne novú úroveň.

Zvláštny záujem ekonómov McKinsey Consulting Group vyvoláva rastúci dlh rozvojových ekonomík. Ten už dosahuje 183% ich celkového HDP, pričom Čína sa stala hlavným dlžníkom, kde úroveň podnikového dlhu, najmä v stavebníctve, dlho dosahuje kritický bod. Podniky v Turecku, Indii, Čile a na Filipínach majú podobné postavenie. Do konca roka 2020 však musia tieto krajiny refinancovať, alebo splatiť svoje dlhy. Egypt, Nigéria, Kolumbia a Argentína sú tiež medzi nimi. Vďaka ďalšiemu zvyšovaniu základnej úrokovej sadzby dolára tieto krajiny budú čoraz ťažšie splácať úvery, ktoré boli poskytnuté v americkej mene. V prípade zvýšenia diskontnej sadzby dolára o jeden bod dosiahne objem nenávratných úverov 33% v Indii a 43% v Číne. Na porovnanie, v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve úroveň rizikových úverov nepresahuje 4% a v prípade zvýšenia diskontnej sadzby dolára – 7%. Masívny bankrot zadlžených podnikov zmení rozvíjajúce sa ekonomiky do hlbokej krízy, ktorá sa nevyhnutne rozšíri do ďalších regiónov.

Podľa odborníkov Čína patrí do oblasti najväčšieho rizika. V priebehu posledných desiatich rokov vznikli dlhy podnikov z 3 až 19 biliónov dolárov, čo je 163% ročného HDP. Podľa konzultačnej firmy McKinsey, je tretina všetkých pôžičiek v čínskom priemysle prakticky “nevýkonná”, v stavebníctve – 28%. Vedenie Číny sa snaží riešiť dlhové zaťaženie, ale to vedie k spomaleniu hospodárskeho rastu, ktorý už klesol na 6,5%.

Odborníci sa tiež obávajú situácie v Brazílii, kde recesia pokračovala v posledných dvoch rokoch a HDP klesol o 7%.

Po tom, čo pravicového populistu Jaira Bolsonara, zvolili za prezidenta, burzy reagovali veľmi pozitívne. Avšak podľa amerického ekonóma Fredericka Mishkina môže ultra-liberálna politika Bolsonara zhoršiť sociálne a ekonomické problémy a ešte viac zhoršiť situáciu. Finančná kríza sa v Argentíne prehlbuje. Národná mena peso sa voči americkému doláru rapídne znehodnocuje, centrálna banka bola nútená zvýšiť diskontnú sadzbu na 40% a potom ju zvýšila na 60%. V dôsledku toho začala v krajine recesia, na konci roku 2018 bol Medzinárodný menový fond nútený poskytnúť Argentíne balík pomoci vo výške približne 60 miliárd dolárov.

Veľmi znepokojujúca je zhoršujúca sa hospodárska situácia v Turecku. Najväčšie nebezpečenstvo podľa pozorovateľov pochádza z voluntaristických krokov prezidenta Erdogana, ktorý sa nevyzná v hospodárskej politike a destabilizuje trh. Jeho zásah do politiky centrálnej banky už viedol k prudkému poklesu kurzu tureckej líry voči voľne vymeniteľným menám. Iba v roku 2018 líra stratila 40% oproti americkému doláru a do konca roka sa potraviny zvýšili o 20%. Ak v predchádzajúcich rokoch miera hospodárskeho rastu prekročila 7%, teraz sa znížila na 1,5%. Ratingová agentúra Standard & Poors sa domnieva, že v roku 2019 by v Turecku začať recesia.

Oslabenie argentínskeho pesa a tureckej líry pripomenulo veľa začiatku ázijskej finančnej krízy z roku 1997, ktorá sa potom zvýšila na globálnu. Potom všetko začalo s rozpadajúcimi sa špekulatívnymi bublinami na ázijských trhoch, investori začali čerpať peniaze v obrovských množstvách, čo spôsobilo reťazovú reakciu – až do Ruska, kde v roku 1998 bolo vyhlásené zlyhanie.

Podľa analytikov nemeckej publikácie Global Investor investori výrazne znížili svoje očakávania týkajúce sa ekonomík krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) po období počiatočného optimizmu. Berú na vedomie, že Brazília a Rusko vstúpili do recesnej fázy, zatiaľ čo Čína nafúkli úverovú bublinu a India nevyvinula konzistentný projekt reforiem. Je to nebezpečné, pretože krajiny BRICS sú stále najdôležitejším prvkom globálnej ekonomiky, čo predstavuje 27% svetového HDP.

Podľa západných analytikov je Rusko osobitným prípadom medzi rozvíjajúcimi sa ekonomikami. Krajina nevyužíva svoj obrovský potenciál, nadmerná závislosť na príjmoch z ropy a plynu zostáva, nové motory vývoja ešte neboli nájdené. Podľa ministerstva hospodárstva Ruskej federácie bude hospodársky rast v roku 2019 predstavovať iba 1,3% To jednoznačne nie je dostatočné na súťaženie s inými rozvíjajúcimi sa ekonomikami, nehovoriac o západných krajinách. Zároveň agentúra McKinsey považuje pozitívnu skutočnosť, že verejný dlh je relatívne malý, približne 12%) a dlhy podnikov sú tiež nižšie ako v iných krajinách skupiny BRICS.

Súčasná konfrontácia s Európskou úniou a Spojenými štátmi odrádza investorov a hrozba ďalších sankcií poškodzuje hospodárstvo a hlavne Moskvu ako finančné centrum.