Veľvyslanectvo Ruska o elektronických vízach

Pozorne sledujeme situáciu s  vybavovaním elektronických víz do jednotlivých regiónov Ruskej federácie. V ostatnom čase sa stále častejšie objavujú publikácie o početných  webových stránkach cestovných kancelárií a pochybných sprostredkovateľoch, ktorí zarábajú na poskytovaní služieb pri vybavovaní elektronických víz do Ruskej federácie. Uvádza sa vo vyhlásení Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

Cena týchto služieb je pozoruhodná a tvorí 15 až 40 Euro. Prirodzene, že v žiadnom prípade nepopierame právo cudzích štátnych príslušníkov utrácať peniaze podľa vlastnej vôle, ale radi by sme pripomenuli, že elektronické vízum do jednotlivých regiónov Ruska sa vydáva bezplatne a žiadosť sa vyplňuje výlučne na špeciálnej stránke MZV RF evisa.kdmid.ru.  Na jeho udelenie sa  nevyžaduje pozvanie, potvrdenia z hotelov, ani žiadne iné dokumenty, potvrdzujúce účel cesty do RF.

Obdobie vydania elektronického víza je maximálne 4 kalendárne dní od odoslania vyplnenej žiadosti. Preto sľuby sprostredkovateľských štruktúr urýchliť odsúhlasenie žiadosti a za príplatok získať „expresné vízum“ sú absolútne neodôvodnené. Okrem toho, sprostredkovateľ, ktorý namiesto samotného žiadateľa vybavuje elektronické vízum, tiež môže urobiť chybu pri uvedení osobných údajov, čo znemožní zahraničnému cestujúcemu prekročiť ruské hranice.

Treba tiež pripomenúť, že elektronické, ani  papierové vízum nezaručuje vstup na územie Ruskej federácie. Definitívne rozhodnutie o vstupe cudzinca do krajiny sa prijíma na  štátnom hraničnom priechode, čo zodpovedá medzinárodnej praxi.

V médiách je tiež veľa komentárov k problémom pri prekročení štátnych hraníc a  deportácii  cudzích štátnych príslušníkov z Ruska, z dôvodu chýb  v elektronickom víze,  alebo porušenia  dĺžky  obdobia pobytu povoleného vo víze. Analýza týchto dôvodov poukazuje prakticky iba na jednu skutočnosť – obyčajnú nepozornosť a  ignorovanie návodu na vybavenie elektronického víza, ktorý je neodňateľnou súčasťou procesu vyplnenia príslušnej žiadosti.  Návod podáva podrobné vysvetlivky s  príkladmi správneho uvedenia priezviska, mena, vrátane normy uvedenia písmen s diakritikou a ďalších osobných údajov. Veľká časť návodu je venovaná i vypočítaniu obdobia pobytu a dátumu odchodu cudzinca z Ruska, aby sa vyhlo administratívnemu trestu za porušenie ruskej migračnej legislatívy.

V závere by sme chceli zdôrazniť, že elektronické vízum sa vydáva na základe osobnej žiadosti cudzieho štátneho príslušníka, nie sprostredkovateľských štruktúr,  a od správnosti vyplnenia žiadosti závisí zážitok z jeho pobytu v Rusku.