Veľká Británia: Brexit podporí slobodu obchodu

Prvou témou rokovania Svetového ekonomického fóra v roku 2019 bola diskusia o dynamike čínskeho HDP v roku 2018.  Pred časom sa stalo známym, že sa zvýšil  bolo o 6,6% a to je výsledok podobný roku 1990.

Podpredseda komisie pre cenné papiere Číny Fan Xinhai v utorok uznal, že ide o “spomalenie”. Predtým čínski úradníci hovorili o “technickom poklese” ukazovateľov. Nová prognóza rastu Čínskej ľudovej republiky na rok 2019 od väčšiny expertov na fóre WEF je 6%, čo je menej ako referenčná hodnota vlády ČĽR (6,5%). Dlhodobá dynamika rastu v Čínskej ľudovej republiky bude okrem iného závisieť od výsledkov investícií do projektu “One Belt, One Way”. Táto iniciatíva je spojená s predsedom ČĽR Xi Jinpingom. Čínske spomalenie je dôsledkom očakávania svetového celkového poklesu hospodárstva a ďalšieho vývoja obchodných vojen. Ich hlavným dôvodom je rivalita medzi Spojenými štátmi a Čínou, ale aj stratégia globalizácie čínskeho hospodárstva.

Medzitým sa zdá, že diskusia v Davose o “technonacionalizme” – križovatkw záujmov štátov a veľkých spoločností o rozvoj technológií, ako aj globálna konkurencia v oblasti technológií, ktoré teraz aktívne zasahujú do podnikovej agendy, štátov a bezpečnosti. Medzitým je “technonationalizmus” jedným z hlavných dôvodov oslabenia investičných tokov v roku 2018. V predvečer WEF UNCTAD oznámila silný pokles priamych zahraničných investícií na svete v minulom roku o 17%.

To má najväčší dopad na Európsku úniu, kde myšlienka otvorených trhov a orientácia na silné vedúce postavenie, narazili na problém vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. Nie nezaujímavé je to, že Veľká Británia v Davose robí rad podujatí. Tie sa snažia investorov presvedčiť o tom, že vystúpenie investorov z Európskej únie je opatrenie, ktoré podporí myšlienku slobodu svetového obchodu.