Veda: vedci skúmali zhlukovou analýzou základné faktory úmrtnosti na vírus COVID-19 v minulosti

BRATISLAVA – Profesorka Beata Stehlíková pôsobiaca na Slovenskej technickej univerzite a na Paneurópskej vesokej škole skúmala s kolektívom vedcov vplyv rôznych  faktorov na úmrtnosť vo vybraných krajinách.

Zverejnila o danej problematike štúdiu spolu k kolektívom autorov. Jej spoluautormi sú Zuzana Vincúrová a Ivan Brezina  A Ivona Švihlíková. Beata Stehlíková a ostatní spoluautori pôsobia na Paneurópskej vysokej skole.

Jej cieľom je modelovať úmrtnosť na COVID -19 v krajinách EÚ v závislosti of vybraných faktorov, určiť poradie ich dôležitosti a pokúsiť sa o ich redukciu. Identifikovať štáty s podobnými hodnotami analyzovaných faktorov a ich geografickú koncentráciu.

Profesorka Beata Stehlíková pre Finančné noviny povedala: Pomocou modelu “kontrolovaný stroj algoritmus učenia – náhodný les” predikujeme počet úmrtí na COVID  v závislosti od analyzovaných faktorov.

Celý text štúdie nájde na nasledovnom hyperlinku.

Autorka štúdie použila zhlukovú analýzu na vytvorenie skupín štátov s podobnými hodnotami skúmaných faktorov. Okrem iného si povedzme najdôležitejší fakt analýzy.

Pomocou tejto analýzy vyčlenila spomedzi 23 rôznych faktorov sedem najdôležitejších.

O metóde viac nájdete cez tento hyperlink.

Kvôli  nejednotnosti metodológie vykazovaných úmrtí používame nadmernú úmrtnosť ako metriku na meranie úmrtnosti na COVID-19. Najvýznamnejší faktor ovplyvňujúci úmrtnosť na COVID-19 je  úmrtnosť na choroby obehového systému.

Ako druhý najdôležitejší faktor sme identifikovali odvrátiteľnú úmrtnosť. Tretí najvýznamnejší ukazovateľ je HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily .

Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v parite kúpnej sily (PPP) na obyvateľa je hodnota PPP všetkých konečných tovarov a služieb vyrobených v rámci ekonomiky v danom roku, vydelená priemerným ročným počtom obyvateľov za rovnaký rok.

Parita kúpnej sily (PPP) je populárna metrika makroekonomickej analýzy, ktorá sa používa na porovnanie ekonomickej produktivity a životnej úrovne medzi krajinami.

PPP zahŕňa ekonomickú teóriu, ktorá porovnáva meny rôznych krajín prostredníctvom prístupu „koša tovaru“. To znamená, že PPP je výmenný kurz, pri ktorom by sa mena jednej krajiny premenila na inú, aby sa nakúpilo rovnaké a rovnaké množstvo veľkej skupiny produktov

Podobné hodnoty analyzovaných faktorov majú krajiny Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Poľsko, Slovensko, Litva, Maďarsko, Chorvátsko, Lotyšsko. Úmrtnosť na COVID-19 v týchto krajinách je takmer trojnásobne vyššia ako v krajinách zvyšku EÚ. Tvorcovia
politík by získané poznatky mohli použiť na zníženie nerovností v oblasti zdravia, a to najmä účinnými zásahmi v oblasti verejného zdravia a primárnej prevencie. Výsledky dokazujú, že v budúcnosti bude potrebné v rámci politiky súdržnosti potrebné viac investícií do podpory zdravia.