V roku 1939 fašisti zavražili študentov v Prahe

PRAHA – Dnes 17. novembra je Medzinárodný deň študentstva. Pred 80 rokmi nemeckí fašisti zavražili študenta Jana Opletala. Na fotografii jeho pohreb. V tento deň bola pred tridsiatimi rokmi manifestácia, ktorá naštartovala zmenu spoločenského zriadenia v Českoslovenku. Predchádzala jej manifestáciu študentov 1ž. novembra 1989 v Bratislave.

Všetko začalo násilným potlačením pokojnej demonštrácie pri príležitosti 21. výročia vzniku Československa 28. októbra 1939 v Prahe, počas ktorej bol ťažko zranený študent Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej Jan Opletal a zabitý pekárenský robotník Václav Sedláček . Na potláčanie demonštrácie, ktorá sa konala na Václavskom námestí, sa okrem síl poriadkovej polície podieľali aj jednotky SS . Nasledovali ďalšie strety na ďalších miestach v Prahe, pri ktorých Nemci strieľali nielen pre výstrahu, ale aj do demonštrantov. Pri jednej z týchto potýčok bol postrelený práve Jan Opletal, ktorý 11. novembra svojmu zraneniu podľahol. Jeho pohreb sa konal 15. novembra na Albertovom, Odkiaľ bola rakva s pozostatkami prevezená na stanicu a odoslaná na Moravu. Následné demonštrácie, ktorá sa zmenila na protest proti okupácii, sa zúčastnili tisíce ľudí. Opäť došlo k stretom medzi demonštrantami a poriadkovými silami.

Nasledujúci deň bola v Berlíne konala porada za účasti Adolfa Hitlera. Jej výsledkom bolo rozhodnutie o uzavretí českých  vysokých škôl na dobu troch rokov zatknutie a poprava 9 vedúcich predstaviteľov študentskej organizácie Josef Adamca, Jana Černého , Mareka Frauwirtha, Jaroslava Klímu , Bedřich Koulu , Josefa Matoušeak , Františka Skorkovského , Václava Šaffráneka a Jáan Weinerta. Nesledovali internácie stoviek študentov v koncentračných táboroch. Ešte v noci zo 16. na 17. novembra došlo k rozsiahlemu zatýkaniu českých študentov v Prahe, v Brne a v Příbrami . Celkom 1200 zatknutých študentov bolo potom prevezených do koncentračného tábora Sachsenhausen-Oranienburg , odkiaľ ich bola väčšina prepustená koncom roka 1942, zvyšok potom v januári 1943. Z týchto 1200 študentov neprežilo útrapy koncentračných táborov 35. 

Ústredný zväz československého študentstva vyvíjal po roku 1939 v zahraničí za pomoci našej exilovej vlády aktívnu činnosť, ktorej vyvrcholením bola práve londýnska schôdza Medzinárodnej študentskej rady v roku 1941, ktoré prijala takzvané Vyhlásenie spojeneckých študentov k 17. novembra , ktoré vyhlásilo tento deň Medzinárodným dňom študentstva.

Medzinárodný deň študentstva , niekedy tiež Svetový deň študentstva , je pripomienkou tragických udalostí, ku ktorým došlo v období od 28. októbra do 17. novembra 1939 vo vtedajšom protektoráte Čechy a Morava . Bol vyhlásený v roku 1941 v Londýne pri príležitosti druhého výročia týchto udalostí. Stalo sa tak na zasadnutí Medzinárodnej študentskej rady, ktorého sa zúčastnili delegáti z 26 krajín.

Fotografia: www.pametnaroda.cz