V rokoch 2010 – 2023 investície v Uzbekistane dosiahli v priemere ročne 378,18 mil. USD

Priame zahraničné investície v Uzbekistane sa v druhom štvrťroku 2023 zvýšili o 779,46 milióna USD.

Priame zahraničné investície v Uzbekistane dosiahli v rokoch 2010 až 2023 v priemere 378,19 milióna USD, pričom dosiahli historické maximum 888,83 milióna USD v druhom štvrťroku 2021 a rekordné minimum -1,74 milióna USD v druhom štvrťroku 2018.

Čistý prílev priamych zahraničných investicií vyjadrený v % HDP bol v Uzbekistane bol v roku 2022 podľa údajov Svetovej banky na úrovni 3,1078 % podľa zbierky ukazovateľov rozvoja Svetovej banky.

Úverový rating agentúry Standard & Poor’s pre Uzbekistan je na úrovni BB- so stabilným výhľadom. Úverový rating Moody’s pre Uzbekistan bol naposledy stanovený na Ba3 so stabilným výhľadom. Úverový rating agentúry Fitch pre Uzbekistan bol naposledy vykázaný na úrovni BB- so stabilným výhľadom.

Úverový rating vo všeobecnosti používajú štátne investičné fondy, penzijné fondy a iní investori na posúdenie úverovej bonity Uzbekistanu, čo má veľký vplyv na náklady krajiny na pôžičky. Táto stránka obsahuje úverový rating vládneho dlhu Uzbekistanu, ako ho uvádzajú hlavné ratingové agentúry.

Prameň: www.tradeeconomics.com