Letom zimou svetom Nursultan a on vie to (10) – robotník od vysokej pece vytvoril moderný štát

NUR-SULTAN – Nursultan Äbišuly Nazarbajev  je zakladateľ moderného štátu – Kazachstanu. Od robotníckej profesie odpichovača tavieb pri vysokej peci sa prepracoval k funkcii prvého prezidenta republiky.

Mňa osobne s ním spájajú dva fakty. Môj pradedko bol odpichovačom pri vysokej peci v podniku Prakostroj v mestečku Prakovce na východnom Slovensku. Moja mama sa narodila v ten istý deň ako on.

Nursultan Nazarbajev sa narodil 6. júla 1940 v dedine Čemolgan v regióne Kaskelen v oblasti Alma-Ata Kazašskej SSR v rodine Abiša (1903-1971) a Alžany (1910-1977). V roku 1957 absolvoval kazašskú strednú školu Abaja v meste Kaskelen. Pripomeňmi si, že Abaj bol zakladateľ kazaškej písomnosti a literatúry. Snúbil v sebe súčasne to, čo je pre Slovákov Ľudovít Štúr a Pavol Országh Hviezoslav. Kazašké veľvyslanectvo vydalo jeho knihu Slová ponaučení.

Vráťme sa k Nursultanovi Nazarbajevovi. Keď sa dozvedel o nábore Komsomolu na stavbu hutníckeho závodu v Temirtau v rámci celej Únie, rozhodol sa stať metalurgom. Komsolmol bola organizácia mládeže v Sovietskom zväze.

Študoval na Ukrajine na odbornej škole číslo 22 v Dneprovskom hutníckom podniku  v Dneprodzeržinsku, ktorú absolvoval v roku 1960. Ihneď sa zamestnal ako pracovník stavebného oddelenia trustu Kazmetallurgstroj v meste Temirtau. Dňa 3. júla 1960 začala funfovať v Kazachstane  prvá vysoká pec v krajine a strednej Ázii vôbec, Nursultan Nazarbajev odpichoval prvú kazašskú tavbu surového železa.

Nursultan Nazarbajev nestál na jednom mieste. V roku 1967 skončil vysokú školu. V podniku, ale aj v štátnej  riadiacej sfére v Kazachstane pochopili, že má veľmi dobré organizačné schopnosti. Preto začal pracovať najskôr ako manažér v mládežníckej organizácii a v čoraz vyšších funkciách vo verejnej správe. V časoch Sovietskeho zväzu to dotiahol “len” do funkcie premiéra Kazaškej sovietske socialistickej republiky. Bol najmladším premiérom medzi premiérmi v zväzových republikách ZSSR,

Nursultan Nazarbajev sa stal prezidentom Kazaškej socialistickej republiky v roku 1990. V tom čase bol zástancom zachovania Sovietskeho zväzu. Chcel, aby sa krajina zachovala vo forme konfederácie.  Konfederácia je spolok alebo združenie, spravidla medzi štátmi. Podľa štátoprávnej teórie možno konfederáciu definovať ako voľný zväzok štátov, ktorého členské štáty zostávajú subjektami medzinárodného práva. Príkladom môže byť Švajčiarsko, ktoré vznikalo ako konfederácia.

Nursultan Nazarbajev bol zvolený za prezidenta samostatného Kazachstanu v 1. decembra 1991. O dva týždne neskôr paralament vyhlásil nezávislosť a schválil vznik nového štátu.  Absolvoval niekoľko volieb prezidenta. Každých získal vždy niečo viac ako 90 % hlasov.

Nazarbajev – doktor ekonómie  DrSc. Téma dizertačnej práce “Stratégia šetrenia zdrojov v podmienkach formovania a rozvoja trhových vzťahov.” Obhajoba sa konala na Ruskej akadémii manažmentu (1992) (kandidát ekonomických vied – v roku 1990).

Nursultan Nazarbajev je autorom mnohých kníh. Sám pochopil, že prichádza čas keď treba kvôli vysokému veku odísť. Dňa 19. marca 2019 sa dobrovoľne vzdal funkcie prezidenta. “Rozhodol som sa ukončiť svoje právomoci prezidenta. Tento rok si pripomínam 30. výročie môjho najvyššieho postu. Ľudia mi dali príležitosť byť prvým prezidentom nezávislého Kazachstanu.” Keď odišiel z funkcie, v ten istý deň hlavné mesto krajiny dostalo meno Nursultan. Bolo to aj preto, lebo v roku 1997 incioval premiestnenie hlavného mesta z mesta Alma-Ata.

Nursultan Nazarbajev presadil niekoľko dôležitých princípov, ktoré existujú v súčasnom štáte. Kazachstan je svetská krajina. Nedominuje v nej žiadna ideológia. Krajina odsúdila zločiny komunizmu. Prvý prezident pri otváraní múzea  ALŽIR, čo bol jeden s táborov  GULAGU kde väznili ženy,  povedal, že najhoršie bolo to, že vlastná krajina ničila vlastných obyvateľov. Krajina nepozná pojem národnostná menšina. Všetkých 130 etnicít má rovnaké práva. ALŽIR je skratka názvu Akmoloienský tábor nepriateľov ľudu a zdradcov (rusky Akmolinskij Lager Žen Inzmennikov Rodiny).

Kazachstan vďaka politike Nursultana Nazarbajeva presadzuje najlepšiu prax, ktorá kedy vôbec existovala a aj existuje. Robia pre ňu najlepšie globálne poradenské firmy. Vzorom pre krajinu je Európska únia. Nie náhodou krajina otvorila v každom štáte Európskej únie veľvyslanectvo. Na Slovensku efektívne pracuje veľvyslanec Kazachstanu Roman Vasilenko, ktorý sa snaží o to, aby Slovensko našlo svoje miesto v Kzachstane. Pomáha našim podnikateľom.

Nursultan Nazarbajev presadil to, že krajina má svoj vlastný fond národného bohatstva. Tam sa odkladajú zárobky štátu pre budúci rozvoj krajiny. Nemíňajú bezhlavo.  Veľmi dôležitú vec v živote každej krajiny zohráva vzdelanie. Nursultan Nazarbajev presadil, že tí najlepší musia študovať v ekonomicky vyspelých krajinách.

Medzi najvýznamnejšie iciatívy Nursultana Nazarbajeva patrí zavretie Semipalatinskej jadrovej strelnice. V jeho priestorov bolo približne 500 skúšok jadrových zbraní. Krajina sa súćasne zriekla atómových zbraní. Krajina bola vo svete štvrtým štátom na svete z hľadiskajadrových zbraní, ktoré zdedila z čias Sovietskeho zväzu. Je najväčším zástancom úplného zrieknutia sa jadrových zbraní.

Vďaka iniciatíve prvého prezidenta Kazachstanu v Ázii vznikla organizácia, ktorá je analógom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Nová organizácia názov Organizácie vzájomnej spolupráce a opatreniam v oblasti dôvery v Ázii. Jej členmi je 27 krajín, od Indie, cez Irán, až po Pakistan.

V knihe Kazašká cesta napísal: “Dnes nielen medzinárodní odborníci, ale aj lídri popredných štátov sveta uznávajú úspešnú kazašskú skúsenosť reforiem. Vedenie Kazachstanu je založené na dobre zvolenom politickom a ekonomickom modeli prechodného obdobia: silná prezidentská moc plus rýchle a rázne ekonomické reformy. Náš model spočíval v syntéze radikálnych, nie však „šokových“ reforiem zameraných na budovanie základov trhového hospodárstva a demokratizácie, ale nie oslabenia štátnej moci.”

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.