Abaj Ibrahim Kunanbajuly v Ústrednej knižnici SAV

BRATISLAVA – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied (SAV) dostala dnes 30.1. 2019 dar od Kazašskej republiky. Sú to knihy Abaja Ibrahima Kunanbajuly.  Knihy odovzdal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike Roman  Vassilenko. 

Abaj Ibrahim Kunanbajuly (1845 – 1904) bol kazašským básnikom, mysliteľom, verejným intelektuálnom. zakladateľ kazašskej písomnosti a prvý klasik kazašskej literatúry. V tom roku si Kazachstan pripomína 175. výročie je narodenia.

Mysliteľ sa narodil v rode Tobykty kazažského plemena Argyn. Narodil sa v súčasnom Abajskom okrese Východokazašskej oblasti.  Bol reformátor kultúry v duchu zblíženia s ruskou a európskou kultúrou na základe osvieteného liberálneho islamu.

Jeho skutočné meno je Ibrahim.  To je arabská analógia mena proroka Abraháma. Mal prezývku  Abaj, čo v kazažskom jazyku znamená “pozorný”, “opatrný”. Prezývku mu dala babka Zere.

Baj Kunanbajuly sa narodil v meste, ktoré sa dnes volá Karaul. Nachádza sa v okrese Abaj vo východnom Kazachstane. Jeho rodina bola bohatá a patrila do miestnej šľachty.

Prvého vzdelania sa mu dostalo doma pri Mullah, potom odišiel do medresy v Semipalatinsku, kde ho učil Mullah Ahmet Ryza. Pritom tiež navštevoval ruskú školu. Na konci päťročného štúdia začal písať verše. Od 13 rokov ho otec Kunanbaj začína učiť zručnostiam hlavy rodu. Vo veku 28 rokov Abaj prestáva byť hlavou rodu a venuje sa samoštúdiu. Až v 40 rokoch začína písať svoje prvé zrelé básne.

Formovanie jeho svetonázoru ovplyvnili básnici a vedci z Východu, ktorí sa držali humanistických myšlienok (Firdaus, Ali-Shir Nava’i, Nizami Ganjavi, Muhammad Füzuli, Avicenna a iní), a tiež diela ruských klasikov, ich prostredníctvom teda aj celá európska literatúra. Venoval sa aj prekladateľstvu, predovšetkým Krylova, Lermontova, Puškina, Goetheho a Byrona.

Podporoval rozširovanie ruskej a európskej literatúry v Kazachstane. V dejinách kazašskej literatúry má Abaj Kunanbajuly významné miesto, obohatil kazašský veršový systém o nové smery. Zaviedol nové veršové formy – oktávu, šestinu a iné.

Napísal okolo 170 básní a 56 prekladov a tiež známe dielo Štyridsať rozjímaní o živote a ľuďoch (Қара сөздер). Bol tiež talentovaný a originálny skladateľ. Vytvoril okolo 20 skladieb, ktoré sú populárne dodnes. Niektoré svoje básne tiež zhudobnil. Štyridsať rozjímaní o živote a ľuďoch preložil do češtiny Luděk Klinček. Synovec Abaja, Šakarim Kudajberdiuly, je tiež známy kazašský básnik.

Veľvyslanectvo Kazašskej republiky je v Slovenskej republike prvý rok. Kazachstan informoval 19. 6. 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskej integrácie SR o zámere otvoriť v Bratislave veľvyslanectvo.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.