ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Paul Robin Krugman

Paul Robin Krugman, (28. februára 1953), americký ekonóm a publicista, ktorý v roku 2008 získal Nobelovu cenu za ekonómiu.

Jej oficiálny názov znie Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela.

Bolo to za  prácu v oblasti ekonomickej geografie a identifikácie modelov medzinárodného obchodu. Je tiež známy svojim stĺpčekom v denníku The New York Times.

Krugman získal titul B.A. z Yale University v roku 1974 a titul Ph.D. z MIT v roku 1977. V rokoch 1979 až 2000 pôsobil ako člen ekonomickej fakulty MIT, pričom na rok (1982 – 83) odišiel pracovať ako hlavný zamestnanec pre medzinárodnú ekonómiu v USA. Prez. Rada ekonomických poradcov Ronalda Reagana a opäť na prestávku (1994 – 1996) vyučovať na Stanfordskej univerzite. Od roku 1979 pracoval aj ako vedecký pracovník v Národnom úrade pre ekonomický výskum. V roku 2000 sa stal profesorom ekonómie a medzinárodných záležitostí na Woodrow Wilson School of Public and International Affairs na Princetonskej univerzite; v roku 2015 odišiel do dôchodku ako emeritný profesor. Následne sa stal profesorom na City University of New York’s Graduate Center.

Paul Krugman, laureát ceny Sveriges Riksbank za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela 2008 na tlačovej konferencii vo Švédskej akadémii vied v Štokholme. Prameň: www.poliserver.com.

Prostredníctvom integrácie úspor z rozsahu do modelov všeobecnej rovnováhy Krugman podporil pochopenie determinantov obchodu a umiestnenia výroby v čoraz viac globalizovanej ekonomike po druhej svetovej vojne . Jeho výskumné zistenia vysvetlili, ako spotrebiteľská túžba po rozmanitosti a výbere umožnila krajinám dosiahnuť úspory z rozsahu potrebné na ziskový obchod s podobnými výrobkami. To viedlo k neskoršiemu výskumu „nová ekonomická geografia“, ktorá vysvetlila umiestnenie pracovných miest a podnikov a dôvod zrýchlenia tempa urbanizácie a poklesu populácie vo vidieckych oblastiach.

Krugman, plodný autor, publikoval viac ako 20 kníh a 200 článkov v odborných časopisoch. Medzi jeho spisy patrili pravidelné stĺpčeky v časopisoch Slate (1996 – 1999) a Fortune (1997 – 99) a od roku 1999 bol publicistom pre The New York Times . Medzi jeho knihy patrila zbierka esejí The Great Unraveling: Losing Our Way in the New Century (2003), ktorá kritizovala vedenie prezidenta George W. Busha a učebnice ekonómie ako Mikroekonómia (2004) a Makroekonómia (2005) ;či neakademické diela, ako napríklad The Return of Depression Economics (1999), The Conscience of a Liberal (2007) a Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future (2020). Okrem Nobelovej ceny získal Krugman mnoho vyznamenaní vrátane medaily Johna Batesa Clarka z roku 1991 , ktorá bola udelená ekonómom mladším ako 40 rokov.

(Spracované podľa verejne dostupných informačných zdrojov)

Ivana Lennerová, katedra ekonómie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ORCID iD 0000-0002-0786-4288, Vladimír Bačišin, Comenius Analytica, s. r. o. Bratislava , ORCID iD  0000-0002-8634-3295.