V moriach je ročne 8 mil. ton plastového odpadu

Večer 10. mája 2019 prijalo okolo 1400 zástupcov 187 krajín sveta dohodu v Ženeve, ktorou sa riadi celosvetový vývoz plastového odpadu. Dokument, schválený po 12-dňovej konzultácii, je dodatkom k Bazilejskému dohovoru z roku 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

Pakt poskytuje rozvojovým krajinám príležitosť odmietnuť dovoz odpadu z iných krajín na svoje územie. Dohoda je záväzná, povedal výkonný tajomník Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Rolf Payet.

Podľa odborníkov prítomných na konferencii sa každoročne v moriach uvoľní približne 8 miliónov ton plastového odpadu. Mnohé krajiny, najmä USA a Kanada, vyvážajú odpadky z plastov do ázijských krajín už mnoho rokov a tvrdia, že tam sú riadne recyklované. „Súčasne sa väčšina kontaminovaného zmiešaného odpadu nedá recyklovať a vyhodiť, nespáliť ani nájsť cestu do oceánov,“ povedala odborníčka environmentálnej organizácie IPEN Sarah Brochetová.

Bioplast sa považuje za alternatívu k konvenčným plastom, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia. Čo je vyrobené z bioplastov a aké sú jeho výhody?
Treba poznamenať, že termín “bioplast” nie je nový. Odborníci rozdeľujú bioplasty na 2 typy: plast vyrobený z obnoviteľných surovín (kukurica, cukrová trstina alebo riasy), ktorý sa rozkladá organicky a ktorý sa vyrába použitím oleja, je chemicky spracovaný a nie je trvanlivý ako normálny plast.