V. Mečiar o vrátení peňazí za štúdium medicíny

BRATISLAVA – Študenti medicíny v prípade záujmu o prácu v zahraničí budú musieť uhradiť 55 000 eur. Túto myšlienku vyslovil Róbert Fico, predseda strany Smer – Sociálna demokracia. V minulosti s ňou prišla Janka Cigániková zo strany Sloboda a Slidarita. Vladimír Mečiar, bývalý premiér je proti.

Janka Cigániková 23. júla 2018 povedal, že študentom treba zriadiť virtuálny účet. Keď sa po piatich rokoch nevrátia mali by zaplatiť. V predchádzajúcich voľbách si v reklame stiahla červené nohavičky. Vladimír Mečiar v sociálnej sieti napísal:

  1. Už za cisára pána bolo zrušené nevoľníctvo a teraz ho zavádzať zdravý človek nemôže.
  2. Za komunistov bolo niečo podobné, že keď vysokoškolsky vzdelaná osoba odchádzala na západ, museli zaplatiť poplatok za vzdelanie. Proti tomu sa zdvihla taká vlna odporu, že komunisti potichu túto normu stiahli. Komunisti sú preč, ale Fico a jeho spôsoby nám zostanú. On je štát. On je zákon. On je aj fraška.
  3. Organizácia spojených národov prijala Chartu ľudských a občianskych práv. Existuje aj Európska charta ľudských a občianskych práv a existuje aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá obsahuje aj právo občana na vzdelanie ako právo občana garantované sústavou vnútroštátnych a medzinárodných právnych noriem.
  4. Existuje aj Európska únia a jeden z jej základných pilierov je slobodný pohyb pracovnej sily. Slovensko sa k tomu zaviazalo pri vstupe do Európskej únie a potvrdilo ďalšími normami.
  5. Medzištátne zmluvy a rozhodnutia európskych orgánov majú väčšiu silu ako zákon Slovenskej republiky. A Ficko si nemôže robiť čo len chce.
  6. Ak by chcel zaviesť spoplatnenie lekárov, bola by to diskriminácia vo vzťahu k ostatným profesiám. Čo je zase z ľudského hľadiska a práv vylúčené. Spoplatniť všetkých je ešte väčšia hlúposť.

Politická strana Smer – sociálna demokracia a politická strana Sloboda a Slodarita sa nevyjadrili k štúdiu iných odborov na vysokých školách na Slovensku, ale aj v Českej republike. Z hľadiska Ústavy Slovenskej republiky sú oba návrhy diskrimináciou a protiústavným krokom.