V diskusii pozerajte partnerovi do očí

Sociálne správanie sa odvíja od dvoch základných motívov. Prvým je snaha dohodnúť sa s partnerom. Druhým je zachovanie a ochrana vlastného statusu vo vnútri skupiny. Tieto motívy sú v konflikte. Avšak je možné využiť ich vo vlastný prospech.

  1. Správne podporujte vizuálny kontakt

Pohľad má rozhodujúci význam v čase diskusie. Umožňuje spätnú väzbu. Nie je dôležité niekoho počúvať, ale aj pozerať sa na neho. Dôvod je jednoduchý, aby sme vytvorili dojem. Dôležité je podporovať  vizuálny kontakt. Odborníci radia pozerať sa partnerovi do oči, alebo na jeho nos. Netreba sa pozerať na pery partnera.

  1. Používajte mená

Ak chcete mať dobrý vzťah s diskutujúcim, používajte v diskusii jeho meno. Napríklad Jano. Bude to znamenať, že komunikujete nie s niekým neznámym, ale s reálnou osobou. Tento krok vytvára blízkosť vzťahov.

  1. Mimikrujte, ale umiernene

Jeden z dôležitých spôsobov získania dôvery je mimikria, alebo napodobovanie. Neparodujte človeka. Dôležité je všímať si malé detaily a opakovať ich. Často to robíme na podvedomej úrovni. Ak si diskutér napráva vlasy, škrabká si krk, po istom čas robíme to isté. Jeden z výskumov dokázal to, že mužov viac zaujímajú ženy, ktoré opakujú ich pohyby.

4. Súlad jazykov

Ak chcete, aby  Vás človek pochopil, hovorte s ním tým istým jazykom ako hovorí on. Snažte sa pochopiť aký jazyk používa.5. Požiadajte o pomoc

Ak chcete nielen vytvoriť dobrý dojem, ale aj nakloniť si diskutéra, využite myšlienku Benjamina Franklina. Každý človek, ktorého poprosíte o malú službu, Vám neskôr poskytne veľmi veľkú.