Rusko cárstvom zrna, obilnicou sveta ako kedysi

Ruská federácia v tomto roku podľa odhadov analytického centra SovEkon a Inštitútu konjunktúry agrárneho sektora vyvezie 36,6 milióny ton obilia. Rusko sa dostáva na úroveň vývozu obilia USA v rokoch 1992 až 1993. Vtedy USA vyviezli 36,8 mil. ton obilia.  Rusko sa postupne dostáva k podielu USA na trhu. Rusko v minulom roku celkom vyviezlo potraviny v hodnote 20,7 mld. USD.

 Krajina sa vracia k pozícii na trhu obilnín keď v časoch monarchie bola obilnicou nielen  Európy, ale aj sveta. Vo svete dávno žiadna iná krajina neexportovala toľko pšenice ako Rusko. Napísal to Anatolij Medeckij z agentúry Bloomberg.

Vývoj na trhu obilnín ovplyvňuje trh dohôd o budúcich dodávkach, ktoré sa označujú pojmom termínované kontrakty (futures). Od roku 2012 ich cena klesá. Ako napísal Anatolij Medeckij už dávno ani jedna krajina vo svete nevyviezla toľko ako Rusko. Kedysi vyvážali toľko len Spojené štáty americké. So stúpajúcimi prognózami úrody, stúpajú aj prognózy vývozu. Vývoz Ruska dosiahol najväčší ukazovateľ vo svete za posledné štvrťstoročia. V Rusku stúpli výnosy obilnín a objem poľnohospodárskeho exportu nielen vďaka úrodnej pôde, ale aj investíciám. Stály rast úrody v Rusku vedie k presýteniu trhu. Ruské obilniny sú konkurencieschopné aj vďaka devalvácii rubľa. Rusko mohlo v tomto roku vyvážať vďaka teplejšej zime, ktorá zvýšila možnosti prepravy obilnín loďami. Najviac obilnín v minulom storočí vyvážali USA začiatkom osemdesiatych rokov. Bolo to 48,2 milióna ton. Obilniny dovážal Sovietsky zväz.

Poľnohospodárstvo Ruska je veľké odvetvia ekonomiky. V roku 2016 malo podiel na HDP približne 4,5%. V tomto sektore národného hospodárstva je zamestnaných 9% obyvateľstva. Objem produkcie má hodnotu 90 mld. USD. V odvetví má vedúce postavenie rastlinná výroba, ktoré predstavuje 65 % produkcie. Živočíšna výroba má podiel 44%. Poľnohospodársky sektor pozostáva z poľnohospodárskych organizácií (53%), organizácie obyvateľstva (35%) a individuálni poľnohospodári (12%). Podiel poľnohospdoárstva na celkovom vývoze krajiny presahuje 5%.

V Ruskom impériu mala produkcia obilnín podiel 86,6 na celkovej rastlinnej výrobe. Produkcia mala v rokoch 1901 – 1913 priemernú ročnú hodnotu 4 mld. rubľov (RUR) pri celkovej produkcii v hodnote 5 mld. RUR. Obilniny boli základným tovarom, ktorý sa vyvážal z Ruska. Mal podiel 47 % na celkovom vývoze a 57 % na poľnohospodárskom vývoze. Vyvážala sa približne polovica obilnín (1876 – 1888 – 42,%; 1911 – 1913 – 51%). Najväčšia veľkosť vývozu bola v rokoch 1909 – 1913. Bolo to 11,9 mil. ton. Z nich bolo 4,2 mil. ton pšenice a 3,7 mil. ton jačmeňa a zvyšok pripadal na iné druhy obilnín. Ruský export mal v tom čase podiel na svetovom exporte obilnín 28,1%. V Rusku obilniny rástli na ploche 80 – 105 miliónov hektárov, čo znamená, že v krajine boli najnižšie úrody na jeden hektár (hektárové výnosy). V deväťdesiatich rokov prežívalo ruské poľnohospodárstvo krízu. V roku 1998 dosiahlo dno. Produkcia bola len niečo viac ako polovica z roku 1989. K obratu v sektore došlo v roku 1999.