V Bratislave bude prednášať Leszek Balcerovicz

Dobrá a zlá transformácia. Taký je titul prednášky profesora ekonómie a autora poľských ekonomických reforiem, Leszeka Balcerovicza, ktorá bude pondelok 11. júna 2018 od 18.00 hod. do 20.00 hod. na adrese Crowne Plaza Hotel, sála LONDON, Hodžovo námestie 2, Bratislava. Ekonóm bol organizátorom a ideologickým inšpirátorom poľských ekonomických reforiem, nazývaných tiež “šoková terapia” alebo “plán Balcerowicza”, čo bol zrýchlený prechod krajiny s plánovaným hospodárstvom na krajinu s trhovou ekonomikou.  S úvodným slovom vystúpi Ivan Mikloš.

Viac o prednášajúcom je v jeho životopise. V auguste 1989, Lech Walesa, šéf hnutia Solidarita,  po dlhom hľadaní vhodného kandidáta ponúkol Balcerowiczovi vstúpiť do prvej vlády hnutia “Solidarita” a viesť hospodárske reformy v Poľsku. Dňa 12. septembra 1989 sa Balcerowicz stal vicepremiérom a ministrom financií vo vláde Tadeusza Mazowieckého. Vedol tiež hospodársky výbor v rámci Rady ministrov Poľska. Balcerowicz navrhol svoj plán na skorý prechod z plánovanej štátnej ekonomiky, zdedenej z Poľskej ľudovej republiky,  ich prevod na trhové vzťahy a uorednostnenie súkromného vlastníctva.

“Balcerowiczov plán” bol zameraný  na prísne obmedzenie inflácie, vytvoreniu rovnováhy štátneho rozpočtu počas jedného roka, rovnováhy trhu tovarov a peňažných trhov. Kvôli tomu zvýšili maloobchodné ceny, znížili sa rozpočtové dotácie, menové príjmy boli obmedzené a pre podniky bola zavedená čiastočná vnútorná konvertibilita zlotého a bola stanovená jeho jednotná sadzba.

Podpredsedom vlády bol v rokoch 1989 – 1991. Túto funkciu zastával aj v rokoch 1997 – 2000. Od roku 2001 do roku 2007 viedol poľskú centrálnu banku. V roku 2007 mu European Enterprise Institute udelil cenu Najväčší reformátor v krajinách Európskej únie. V tom istom roku dostal poľské najvyššie štátne ocenenie Rad bieleho orla. V rokoch 2016 – 2017 pôsobil ako poradca v Ukrajine