USA: teraz sa skončila dohoda o otvorenom nebi

MOSKVA –  Vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti s oficiálnym ukončením spolupráce USA v Zmluve o otvorenom nebi.  Finančné noviny zverejňujú úplný text vyhlásenia.

V noci noci na 22. novembra 2020 USA ukončili procedúru odstúpenia od Zmluvy o otvorenom nebi (TOS). Zásadový postoj ruskej strany k tomuto rozhodnutiu Washingtonu bol vyjadrený pred šiestimi mesiacmi vo vyhlásení MZV Ruska dňa 22. mája tohto roku. Dnes by sme chceli doplniť skôr povedané niektorými ďalšími významnými momentmi.

Je pozoruhodné, že bol to práve Washington, ktorý v 50. rokoch vzniesol myšlienku o vzájomných preletoch nad územiami štátov za účelom ich leteckého snímkovania a koncom 80. rokov sa k nej vrátil a inicioval uzavretie TOS. Americká strana vždy prezentovala tento krok ako dôkaz svojho záväzku k politike otvorenosti. Je však očividné, že USA chceli predovšetkým podrobne „prebádať” pre nich neprístupné územie ZSSR.

Pred viac ako desiatimi rokmi naši americkí kolegovia tiež iniciovali digitalizáciu implementácie TOS, zjavne v nádeji, že dosiahnu uplatnenie svojej vedeckej a technickej prevahy.

Postoj Washingtonu k Zmluve sa začal zhoršovať v čase, keď sa ruské lety nad územím USA stali bežnou záležitosťou a najmä potom, keď naša krajina ako prvá vytvorila digitálne pozorovacie zariadenie a nainštalovala ho do svojich lietadiel systému otvoreného neba. Americká strana nemohla tolerovať takéto obmedzenie vlastnej „exkluzivity” a začala stavať prekážky implementácie Zmluvy. Pripomeňme si iba niektoré z nich:

– faktický zákaz pozorovacích letov nad územím USA v dôsledku neposkytnutia dostatočného počtu medzipristátí pre ruské lietadla An-30B;

– obmedzenie možností pozorovania Aleutských ostrovov Ruskom;

– faktické zníženie maximálneho rozsahu doletu v dôsledku zrušenia zastávok pre nočný odpočinok posádok na letiskách dotankovania a súvisiaceho s tým prekročenia noriem limitného zaťaženia posádky;

– faktické obmedzenie doletu nad Aljaškou v dôsledku nezákonného zahrnutia do letového rozsahu tranzitného letu nad vodami otvoreného mora;

– neúmerné zníženie rozsahu pozorovacieho letu nad Havajskými ostrovmi;

– zavedenie obmedzení výšky letu pozorovacieho lietadla, ktoré nestanovuje TOS a ktoré sú v rozpore s odporúčaniami ICAO;

– neoprávnené zdržovanie pri vybavovaní víz pre vymenovaný personál;

– nedodržanie stanovených lehôt úhrady zadlženosti za pozorovacie lety;

– podnecovanie Gruzínska k porušovaniu TOS;

– poskytovanie pre účely misie otvoreného neba starých lietadiel v nevyhovujúcom technickom stave, čo mohlo ohrozovať život a zdravie účastníkov letu.

USA povýšenecky ignorovali naše návrhy na riešenie týchto problémov, zároveň trvali na okamžitom uspokojení ich nárokov, na ktoré sme opakovane odpovedali. Uvedomujúc si, že na dosiahnutie dohody bude Washington nútený podniknúť recipročné kroky zamerané na odstránenie ruských obáv, prerušili konzultácie a začali našu krajinu obviňovať z „porušovania” Zmluvy. Tieto vykonštruované obvinenia sa použili ako zámienka sprvu na prijatie „protiopatrení” a následne na odstúpenie od Zmluvy.

V posledných mesiacoch Washington pokrytecky vyhlasuje, že ak sa zmení ruská pozícia, môže svoje rozhodnutie prehodnotiť. V skutočnosti nikoho z nich ani len nenapadlo niečo revidovať. Išlo o predstavenie pre publikum, zamerané na uvedenie do omylu vlád a verejnosti európskych krajín, ktoré vyzývali Washington, aby sa spamätal. Podobne, ako v prípade iných zmlúv týkajúcich sa kontroly zbrojenia, americká strana účelovo podkopala TOS (pripomeňme, že účasť USA na tejto dohode bola podmienkou jej vstupu do platnosti).

Teraz, po vystúpení z TOS, americká strana očakáva, že jej spojenci budú na jednej strane brániť ruským pozorovacím letom nad americkými vojenskými objektmi v Európe a na druhej strane budú poskytovať svoje fotografické materiály získané z ruského územia Washingtonu.

Pre Rusko je tento stav samozrejme neprijateľný. Budeme sa usilovať o získanie pevných záruk, že štáty zostávajúce v TOS si budú plniť svoje záväzky, ako prvé – zabezpečia možnosť pozorovania celého svojho územia, a po druhé – zabezpečia, že materiály z pozorovacích letov ktoré odteraz nadobudnú, nebudú zdieľané s tretími štátmi, ktoré nie sú účastníkmi TOS.

Ak naši kolegovia majú skutočný záujem o pokračovanie platnosti Zmluvy a aby Rusko zostalo členským štátom TOS, mali by sa bezodkladne seriózne zamyslieť nad tým, čo by sa malo urobiť na odstránenie ruských ustarosteností.

Washington urobil svoj ťah. Neprofitovala z neho ani európska bezpečnosť, ani bezpečnosť samotných USA a ich spojencov. Teraz sú mnohí na Západe zvedaví, aká bude reakcia Ruska. Odpoveď je jednoduchá. Opakovane sme zdôrazňovali, že všetky obmeny sú pre nás otvorené. Starostlivo sledujeme a analyzujeme, ako slová ostatných účastníkov Zmluvy zodpovedajú ich činom. Zakladajúc na bezpečnostných záujmoch Ruska a našich spojencov prijmeme zodpovedajúce rozhodnutia.