USA sú najväčším investorom v Rusku

MOSKVA – Podľa oficiálnych štatistík Ruskej centrálnej banky americké investície v Rusku predstavujú iba 3,1 miliardy dolárov (USD). Podľa štatistík Konferencie Spojených národov pre obchod a rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) 12,6-krát vyššia a dosahuje 39 mld. USD. 

USA hrozia krajinám, ktoré obchodujú s Ruskom, vysokými pokutami, ale do krajiny investujú viac peňazí, ako sa pôvodne myslelo.  Investície nemeckých spoločností, ktoré tradične udržiavajú úzke vzťahy s Ruskom, dosahujú iba 33,2 miliárd dolárov. To sú len investície do reálnej ekonomiky, ktoré nezohľadňujú investície na ruskom finančnom a kapitálovom trhu.

Väčšia veľkosť investícií USA tiež vysvetľuje, prečo vláda Donalda Trumpa upustila od protiruských sankcií v mnohých oblastiach. Kremeľ vážne diskutoval o zavedení sankcií voči zahraničným firmám pôsobiacim v Rusku v prípade uvalenia prísnych sankcií zo strany Spojených štátov.

Značne vyššie priame investície z USA,  a najmenej 15 miliárd dolárov investovaných do ruských štátnych dlhopisov, zabránili ministerstvu financií USA v januári 2018 podstatne sprísniť proti ruské sankcie. Zo sankcií boli nedávno stiahnuté rubľové dlhopisy vydávané Ministerstvom financií Ruskej federácie, z ktorých tretinu vlastnia zahraniční investori, najmä americké dôchodkové fondy a poisťovacie spoločnosti. Celkom do nich vložili 40 mld. USD