USA: mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami rastú

NEW YORK –  Pandémia koronavírusov rozšírila mzdové rozdiely medzi ženami a mužmi a viedla k ešte väčšej nerovnosti v USA aj na celom svete. Štúdia o tom zverejnila na webová stránka Národného úradu pre ekonomický výskum USA.

Kríza koronavírusov zasiahla ženy oveľa ťažšie. Rozdiel v odmeňovaní sa zvýšil o 5 percentuálnych bodov. Tento trend sa vysvetľuje skutočnosťou, že mnoho žien je zamestnaných v odvetviach pohostinstva a služieb – v týchto odvetviach bola práca takmer úplne pozastavená. Miera nezamestnanosti mužov v Spojených štátoch sa od februára do apríla zvýšila o 9,9 percentuálneho bodu a žien o 12,8 percentuálneho bodu.

„Z krátkodobého až strednodobého hľadiska hospodárska kríza oslabuje postavenie žien na trhu práce, a to najskôr priamou stratou zamestnania a potom stratou pracovných skúseností,“ uvádza sa v štúdii. Autori však z dlhodobého hľadiska tvrdia, že recesia by mohla zmenšiť rodové rozdiely na trhu práce. Poukazujú na zvýšenie počtu mužov vykonávajúcich zodpovednosť za starostlivosť o deti.