Afrika: dopad vírusu na ekonomiku kontinentu

WASHINGTON – Africký kontinent sa už dlho neasociuje iba s chudobou, AIDS a pretrvávajúcimi konfliktmi, ale aj s výrazným hospodársky rastom. Na konci roku 2019 sa HDP krajín subsaharskej Afriky zvýšil v priemere o 5,4%. Rast ekonomík niektorých jednotlivých krajín bol dvojciferný.

Na rozdiel od iných regiónov sveta by pandémia COVID-19 mohla byť pre Afriku rastúcim bodom. Podľa predpovede Medzinárodného menového fondu (MMF) bude hospodárstvo subsaharskej Afriky koncom roka klesať iba o 1,6 percenta. Zároveň bude množstvo krajín naďalej rásť. Ekonomika Rwandy by teda mala rásť o 3,5 percenta namiesto pôvodne plánovaných 10 a Etiópia – o 3,2 percenta namiesto 9. Keňský HDP sa zvýši o 1 percento a Ugandy o 3,5%. Najrozvinutejšie krajiny kontinentu budú trpieť oveľa viac ako iné krízy spôsobené následkami pandémie COVID-19: Nigéria (mínus 3,4%) a Južná Afrika (mínus 5,8%).

Dôvod tohto zanedbateľného dopadu pandémie koronavírusov na africké hospodárstvo spočíva v tom, že krajiny kontinentu nie sú tak silno integrované do hospodárskych, turistických, vzdelávacích, humanitárnych a iných medzinárodných reťazcov, ako sú štáty Európy, Ameriky a Ázie. Tieto reťazce, ktoré sú prepojeniami v globalizácii, pôsobia na jednej strane ako hlavné kanály šírenia koronavírusu a na druhej strane poškodzujú hospodárstvo.