Úroky stúpajú, najskôr zdražejú pôžičky na byty

Súčasní investiční manažéri stredného veku poznajú súčasný svet viac ako dôverne. Prejavuje sa rozmanito. 

Vysoký rast cien akcií podobajúci sa na automobilové preteky, dlhové krízy, krízy technologických akcií a rozvíjajúcich sa trhov, šok z rastu cien ropy, krach bánk a priemyselných gigantov, viera v nové krajiny a nové technológie, rozčarovanie sa v nich, pyramídy, šialení makléri, podvádzajuci správcovia, obchodné vojny a globalizácia, hrozby čínskej stabilite a americkej ekonomike, problémy eurozóny, vojny v Perzskom zálive. Všetko to za posledných tridsať rokov bolo. A nie raz. Skúsený manažér porozpráva ako to bolo a ako to bude. Len jednu vec títo manažéri nevideli. Dlhodobý rast úrokových mier.

Takmer pre štyridsiatimi rokmi, v roku 1981 základná úroková miera Federálneho rezervného systému  (FED), čo je banka USA, dosiahla nepredstaviteľnú hodnotu – 20%. Bol to koniec štyridsať rokov trvajúceho rastu úrokových mier, sprevádzaný aj poklesmi. Bol to aj začiatok pohybu smerom k zníženie, až k nule. Toto kĺzanie sa sprevádzalo obdobiami rastu úrokov v deväťdesiatych rokov a v prvom desaťročí nového storočia. V roku 1992 bola základná úroková miera FED bola 4%. O desať rokov, v 2002 to boli 2%, o dvadsať rokov to bola  nula.

Od začiatku nového tisícročia americká centrálna banka robí mäkkú menovú politiku. To znamená, že úroky sú nízke a pôžičky lacné. Za desať rokov od krízy v roku 2007 nominálny hrubý domáci produkt stúpol o 34%, inflácia o 17% a menový agregát M2, alebo ľudovejšie povedané peniaze v obehu za toto obdobie stúpli o 92%. Od roku 2015 začali úroky stúpať, čo môže byť novým dlhodobým trendom. V jeho prospech hovorí stabilný rast americkej ekonomiky v podmienkach minimálnej nezamestnanosti, rekordného vyťaženia priemyselných kapacít a nízkej inflácie.

Základná úroková miera FED ja najsilnejším nástrojom kontroly množstva peňazí na finančných trhoch a v svetovej ekonomike. Federálny rezervný systém sa snaží ju maximálne zvýšiť, keď oživenie trhov a podnikateľskej aktivity zväčšuje rýchlosť obratu peňazí. Zmenšenie ponuky peňazí nie je tak citlivé pre ekonomiku, ktorá naberá na obrate, a nedovoľuje jej prehriať sa. Ochrana pred prehriatím sa ekonomiky nie je samoúčelná. Úlohou centrálnej banky je vytvoriť si zásobu na časy keď sa ekonomika unaví. Ak budú mať trhy nedostatok peňazí môžu klesnúť a ekonomika sa môže dostať do recesie. V tomto čase, väčšinou s oneskorením, aby umreli najneschopnejšie podniky, FED znižuje úrokové miere až dovtedy pokiaľ sa neobnoví rast. Tak to bolo napríklad od roku 2003 do polovice roku 2006. Vtedy úroky rástli a prerazili úroveň 5% a potom začala svoju cestu smerom dole. Až k nule koncom roku 2008.

Federálny rezervný systém sa správa veľmi priehľadne: Zvyčajne oznamuje o svojich plánoch rok dopredu. Na rok 2018 plánoval štyri  zvýšenia úrokových mier po 25 bázických bodov. Dodržal slovo keď koncom roka zvýšil základnú úrokovú mieru z 2,25% na 2,5%. Bez ohľadu na to predseda FED Jerome Powell a členovia rady riaditeľov oveľa zdržanlivejšie hovoria o sprísnení menovej politiky kvôli výkyvom na trhoch. V jednom z vystúpení Powel porovnal FED s človekom, ktorý vstúpi do miestnosti a zhasnú mu svetlo. „Čo urobíte na jeho mieste? Spomalíte a pôjdete pomalšie a pôjdete nie tak rýchlo, aby ste sa lepšie obhliadli a orientovali v priestore.“ FED sa bude obhliadať v roku 2019 dva razy. Plánoval tri razy.

Ekonomiku USA podporuje pokles daní a celkový optimizmom, si doteraz nevšimla rastu úrokov. Aj kapitálové trhy inertne preskočili celé dva roky, a len na jar 2018 sa začala očakávaná korekcia.. Trhy začali brať do úvahy zmenšenie prílivu peňazí na trhy. V roku 2018 index Dow Jones klesol o 14,8% a NASDAQ o 18,5%. Podľa agentúry Bloomber výnosy priniesli len štátne dlhopisy a pôžičky úverovým spoločnostiam (leveraged loans). Odchádzajúci rok bol pre trhy skutočným Annus Horribilis. Z hľadiska poklesu je na treťom mieste po rokoch 1920 a 1994- Podiel stratových aktív na celkových aktívach je podľa prepočtov Deutsche Bank 66%. Mimochodom korekcia trhov, ktoré rástli bez prestávky 10 rokov, nebude pre voličov veľmi bolestivá. Ich peniaze, ktoré smerujú do dôchodkových fondov sú užitočné pre samotné trhy.

Samozrejme úloha FED zostáva ako v minulosti. Zvyšovať úroky čo najviac, aby keď bude zle, pomôcť ekonomike ich znížením. Ak sa USA nedostanú do recesie rast sa dá očakávať do roku 2021. A možno aj dlhšie. Za posledných 50 rokov rast úrokov, a takých období bolo 15, keď trh akcií reagoval vždy so spomalením. A vždy klesli. Svetové trhy vždy závisia od amerického trhu. V podstate sa nedá od nich očakávať iné správanie.

Trh pôžičiek reaguje na rast úrokových mier ešte s väčšou pravdepodobnosťou. Americké a svetové pôžičky ustúpili od kritických hodnôt rizikovej prémie. V USA je jej hodnota podstatne vyššia ako 2%, čo je hodnota vlastná pokojnej situácii na trhu. V čase rastu úrokových mier veľmi klesajú ceny pôžičiek s dlhodobou lehotou splatnosti. Niektorí rozumní investori vložili peniaze do krátkodobých pôžičiek sa sú v zisku.

Čo bude ďalej? Všetci očakávajú spomalenie americkej ekonomiky, a niektorí čakajú dokonca na recesiu.

Je pravda, že tieto očakávania sú skôr založené na tvrdení, “nemôže existovať niečo, čo stále stúpa”. Existuje však nepriamy dôkaz, že koniec eufórie je blízko. Počas obdobia rastu sadzieb klesá rozpätie medzi 2-ročnými a 10-ročnými štátnymi dlhopismi, a opak  je tiež správny. Avšak rozpätie sa od začiatku roka 2014 znižuje. Z úrovne 250 bázických bodov klesla na 13 bodov k 20. decembru 2018. A medzi 2-ročnými a 5-ročnými sa rozpätie presvedčivo presunulo na nulovú hranicu, prekročilo ho v decembri a bolo väčšinou v negatívnej zóne.
To je znakom blízkej recesie: keď dlhé peniaze prinášajú menej krátkych peňazí, ekonomika sa posunie z investičného zamerania na špekulatívny. A keďže nakladanie s hmotným majetkom v Spojených štátoch je už na maximum, rast v nadchádzajúcich rokoch nie je obmedzený ani na strane spotreby, ktorú nemožno v žiadnom prípade pretaktovať, ale na strane výroby. Navyše americká ekonomika má niekoľko vedúcich faktorov. V posledných rokoch to bolo spôsobené piatimi hlavnými faktormi – rastom oživenia po skončení roka 2008, kvantitatívnym uvoľnením a znížením sadzieb, rýchlym rastom produkcie ropy a zemného plynu a ich vývozu, poklesom nezamestnanosti, ktorá klesla na minimum, teraz rast miezd ktorý neustále prevyšuje infláciu, čím začne spomaľovať rast HDP, a napokon daňové stimuly Donalda Trumpa. Ich účinok bude trvať niekoľko rokov, nie viac.

To všetko znamená, že Fed má dosť “zásoby úrokov”, a možno už v roku 2020, ale skôr, samozrejme, v rokoch 2021-2022, táto sadzba bude musieť byť dočasne znížená.

Samozrejme, že ekonomika sa zle predvída a nič sa nedá povedať s istotou, ale s vysokou pravdepodobnosťou budeme žiť ešte niekoľko rokov s rastom sadzieb a možno uvidíme dokonca 4% – úroveň nad priemerom za posledných 30 rokov. Počas tohto obdobia sa globálna ekonomika a americká ekonomika spomalia, trhové výkyvy budú pokračovať, zásoby sa skôr upravia, ako by mal nasledovať  rýchlejší rast, dlhé dlhové cenné papiere budú naďalej prinášať investorom straty, a krátkodobé dlhové cenné papiere im umožnia ponechať si svoju hodnotu aj pri zohľadnení inflácie.

Ale potom nastane únava: americká ekonomika sa blíži k recesii, sadzba dočasne klesne a investori do akcií budú aj ďalej nervózni. Teraz je to preto, že klesajúce zisky ťahajú akcie na dno. Investori do dlhodobých dlhov budú môcť legálne získať prémiu na rast ceny cenného papiera. Je pravda, že až do tohto bodu ešte nie je rok alebo dva, a na ceste môže stačiť niečo ako “čierne labute”, tak ako je možné aj príjemné prekvapenie. No, ak sa to stane, ekonómovia podrobne vysvetlia, prečo ich predpovede nevyšli.