Ukrajinský konflikt spomaľuje globálnu ekonomiku

NEW YORK – Všetky veľké medzinárodné organizácie ako Medzinárodný manový fond (MMF), Svetová banka (SB), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizácie spojených národov (OSN)znížili svoje prognózy rastu globálnej ekonomiky v roku 2022. 

Je to približne o jeden percentuálny bod v porovnaní s obdobím, ktoré predchádzalo ukrajinskému konfliktu.

Globálna ekonomika vstúpila do roku 2022 s očakávaním silného zotavenia z pandémie. Konflikt na Ukrajine však výrazne ovplyvnil svetový ekonomický výhľad vo všetkých jeho rozmeroch. Tým, že konflikt spôsobil prudký nárast cien komodít, ohrozuje potravinovú bezpečnosť v mnohých častiach sveta, prispieva k finančnému stresu, napína globálne dodávateľské reťazce a vo všeobecnosti zhoršuje vysokú mieru neistoty na celom svete.

Všetky veľké medzinárodné organizácie ako MMF, Svetová banka, OECD a OSN zrevidovali svoje prognózy globálneho hospodárskeho rastu v roku 2022 nadol približne o jeden percentuálny bod v porovnaní s obdobím, ktoré predchádzalo ukrajinskému konfliktu. Okrem nižšieho rastu sú v mnohých krajinách výrazne citeľné aj inflačné tlaky, ktoré podľa správy OECD Economic Outlook z júna 2022 dosahujú v najväčších krajinách najvyššiu úroveň za mnoho rokov.

Prognózy globálneho ekonomického rastu (zľava doprava): OECD, MMF, Svetová banka a OSN. Belasá — prognózy pred ukrajinským konfliktom, modrá — po konflikte. Zdroj: Statista

Nedávne správy o jednotlivých krajinách naznačujú, že väčšina krajín sveta zaznamená v dôsledku konfliktu na Ukrajine nižšiu mieru rastu, vyššiu infláciu alebo oboje. A predpovedá sa, že dôsledky budú dlhodobé a medzi krajinami sa značne líšia v závislosti od ich ekonomických väzieb s Ruskom a Ukrajinou.

Ukrajinský konflikt mal priamy vplyv na globálne potravinové trhy vzhľadom na úlohu Ruskej federácie a Ukrajiny ako hlavných vývozcov veľkých poľnohospodárskych produktov, ako je pšenica, slnečnicový olej, jačmeň a kukurica, a ovplyvnil aj trh s produktmi podliehajúcimi skaze, ako napr. ako ovocie a zelenina.

Human Rights Watch v súčasnej situácii varovala , že potravinová kríza môže opäť zasiahnuť severnú Afriku a Blízky východ, keďže viaceré krajiny v regióne sú hlavnými dovozcami ruských či ukrajinských potravín. Podľa profesora ekonómie z Cornell University Chrisa Barretta sa pravdepodobnosť nepokojov v týchto regiónoch opäť zvýšila. Rast cien potravín už vyvolal protesty po celom svete, vrátane Ázie, Afriky, Stredného východu, Latinskej Ameriky a Európy.