Komunistická strana Číny oslavuje 100 rokov vzniku

PEKING – Komunistická strana Číny (KSČ) oslavuje sto rokov od svojho vzniku . Vznikla v roku 1921 a k moci sa dostala po porážke Čínskej národnej ľudovej strany (Kuomintang) v občianskej vojne.

Konečným cieľom strany je budovanie komunistickej spoločnosti. KSČ vyhlasuje, že sa pri svojej činnosti riadi „marxizmom-leninizmom, myšlienkami Maa Ce-tunga“, teóriou Ten Siao-pchinga, „teóriou troch zastúpení“ Ťiang Ce-mina, „vedeckou koncepciou rozvoja Chu Ťin-tchaa“ a myšlienkami Si Ťin-pching o socializme novej čínskej éry.

KSČ má oficiálne (volené prostredníctvom vnútrostraníckych volieb) a neoficiálne (menované vyššími straníckymi orgánmi) organizácie na všetkých úrovniach čínskej vlády a v rôznych spoločenských oblastiach.

KSČ bola založená v roku 1921 za pomoci Kominterny v procese rozmachu národného revolučného hnutia a šírenia myšlienok marxizmu-leninizmu v Číne pod vplyvom októbrovej revolúcie roku 1917. Stranu založila skupina komunistov na čele s Chenom Duxiu, ktorý bol vodcom strany v rokoch 1921 až 1927, a Li Lisanom, ktorý stranu viedol v rokoch 1927 až 1930. Li Dazhao hral významnú úlohu pri vzniku KSČ – organizoval prvé marxistické kruhy v severnej Číne.

Prvý kongres KSČ sa konal nezákonne koncom júna a začiatkom júla 1921 v Šanghaji. Vyhlásil konečný cieľ strany zameraný na budovanie socializmu v Číne. Strana z malého „kruhu“ predstaviteľov čínskej ľavicovej inteligencie stala najväčšou politickou stranou na svete.

Na začiatku svojej cesty bola KSČ mimoriadne malá. Na prvom zjazde strany v roku 1921 sa zhromaždilo iba 12 delegátov a v čase druhého zjazdu v roku 1922 mala strana 192 členov. V roku 1923 bolo 420 členov zastúpených 30 delegátmi. Na IV. zjazde v roku 1924 sa zúčastnilo 20 delegátov zastupujúcich 994 členov. V roku 1927 mala strana 58 000 členov. V roku 1945 tvorila strana 1,21 milióna ľudí. Po víťazstve nad Kuomintangom začal počet členov strany ešte narastať. V roku 1958 počet členov už dosiahol 10 miliónov. V roku 2000 tvorilo stranu 60 miliónov ľudí.

Prvý raz 16. zjazd KSČ v roku 2002 umožnil podnikateľom vstúpiť do radov strany, za kandidáta na člena ústredného výboru bol zvolený prezident korporácie Haier Zhang Ruimin. Mnoho podnikateľov vstúpilo do KSČ. Napríklad Liang Wengen sa v rebríčku časopisu Forbes v roku 2011 umiestnil na prvom mieste medzi čínskymi miliardármi a aktívne sa zúčastnil XVIII. zjazdu.