Ukrajina: povereného ministra Vasyľa Lozinského chytili ako preberá úplatok 400 000 USD

KYEEV – Pri preberaní úplatku 400 000 USD zadržali námestníka ministra povereného vedením Ministerstva rozvoja obcí a území Ukrajiny Ukrajiny  Vasiľa Lozinského.

Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (ŠPP)  to oznámila v komunikačnom kanáli Telegram. Správa ŠPP neuvádza priezvisko, ale že, 21. januára 2023, sa objavila informácia o zadržaní úradujúceho ministra rozvoja obcí a regiónov Ukrajiny Vasyľa Lozinského v súvislosti so spreneverou rozpočtových prostriedkov.

“Dňa 21. januára 2023 detektívi NABU (Národná bezpečnostná služba Ukrajiny – poznámka Finančných novín) pod procesným vedením prokurátorov ŠPP odhalili námestníka ministra, povereného vedením  pre rozvoj obcí, regiónov a infraštruktúry Ukrajiny a ďalších členov organizovanej zločineckej skupiny za prijatie neoprávnených výhod vo výške 400 000 USD za pomoc pri uzatváraní zmlúv na nákup zariadení a strojov,” uvádza sa vo vyhlásení.

“V lete 2022 kabinet vyčlenil 1,68 miliardy hrivien na obnovu zariadení kritickej infraštruktúry a zabezpečenie zásobovania obyvateľstva svetlom, teplom a vodou počas zimného obdobia. Vyšetrovanie však odhalilo, že viacerí úradníci ústredných a regionálnych výkonných orgánov sa rozhodli spreneveriť časť verejných prostriedkov. Úradníci tak v tajnej dohode s inými subjektmi zabezpečili predražené zákazky vo verejní obstarávanie s vopred určenými podnikateľskými subjektmi. Zároveň mali podnikatelia zaplatiť úradníkom za “víťazstvo” v tendroch 280 miliónov hrivien, čo predstavovalo rozdiel medzi skutočnými a obstarávacími nákladmi na služby,” uviedla ŠPP

V správe sa uvádza, že pri prehliadkach v kanceláriách podnikateľov a sa našlo a zhabalo 920 tisíc ukrajinských hrivien a 38,7 tisíc USD.

“Je potrebné poznamenať, že odhalenie zločineckej organizácie, ktorá zahŕňala námestníka ministra, sa uskutočnilo vďaka rýchlemu preniknutiu detektívov do organizovanej zločineckej skupiny”, – uviedla v správe (ŠPP).