Hlasovania sa v referende zúčastnilo 1 193 198 osôb, čo je 27,25 % voličov, teda nie je platné

BRATISLAVA – Dňa 21. januára 2023 bolo v Slovenskej republike referendum o zmene Ústavy Slovenskej republiky. Je neplatné.

Štatistický úrad Slovenskej republiky aj pri referende zodpovedal za celkovú sumarizáciu výsledkov. Hlasovania sa v SR zúčastnilo 1 193 198 osôb, čo predstavuje 27,25 % oprávnených voličov – referendum preto nie je platné.

Referendum nepodporili veštci priaznivci politických strán Smer – Sociálna demokracia Slovenska a Hlas sociálna demokracia, ktorého ho podporovali. Smer – Sociálna demokracia Slovenská vy podľa januárového výskumu volilo 15,9 %. Hlas – sociálna demokracia by volilo 17,6 %. Spolu je to 33,5 %., čo je viac ako podiel dospelých obyvateľov, ktorí sa zúčastnili referenda (27,25%).

Náklady na referendum boli od 10 do 11 miliónov euro.

Referendum na Slovensku môže byť iniciované na základe petície aspoň 350 000 občanov alebo na základe uznesenia NR SR. Podmienkou uskutočnenia referenda je jeho vyhlásenie prezidentom alebo prezidentkou.

Referendá v Slovenskej republike:

Rok Iniciátor Otázka Účasť Za Proti Platné
1994 Ján Ľupták Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách a privatizácii? 19,96% N/A N/A nie
1997 HZDS
(zmarené)
1. Ste za vstup SR do NATO?
2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?
3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?
4. Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?
9,53% N/A N/A nie
1998 HZDS „Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa zakáže privatizácia týchto strategických podnikov:
1. Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava,
2. Stredoslovenské energetické závody, š.p., Žilina,
3. Východoslovenské energetické závody, š.p., Košice,
4. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava,
5. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava,
6. Transpetrol, a.s., Bratislava?“
44,25% >90% <10% nie
2000 HZDS a SNS „Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie NR SR, zvolenej v roku 1998, sa končí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?“ 20,03% 92,74% 4,8% nie
2003 Podmienka vstupu do EÚ „Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?“ 52,15% 92,46% 6,2% áno
2004 KOZ „Ste za to, aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia NR SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004?“ 35,86% 86,78% 11,93% nie
2010 občianska iniciatíva a zakladanie SaS 1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“
2. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“
3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?“
„4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?“
5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?“
6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“
22,84% 87,24%
95,40%
92,76%
88,84%
70,46%
74,93%
9,02%
1,73%
3,85%
6,16%
22,22%
13,44%
nie
2015 Aliancia za rodinu 1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
„2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
„3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
21,41% 94,50%
92,43%
90,32%
4,13%
5,54%
7,34%
nie
2023 SMER-SD a ďalšie opozičné strany „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ 27,25 % 97,51 % 1,54 % ni

Referendum z roku 1997 je označované ako zmarené, pretože jeho vyhlásenie a realizácia neboli v súlade s predchádzajúcimi petičnými akciami, čo voliči potvrdili suverénne najnižšou účasťou v histórii (9,53%).

Referendum v roku 2021 prezidentkou nebolo vyhlásené, pretože 7. júla 2021 Ústavný súd rozhodol, že referendum o predčasných voľbách by nebolo v súlade s Ústavou, hoci predtým sa obdobné referendá na Slovensku už konali. Rozhodnutie sa týkalo aj možných petícií v budúcnosti. Ústavný súd však naznačil, že po zmene Ústavy by sa referendá o predčasných voľbách konať mohli. Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu sa k rozhodnutiu vyjadril takto: „Sporný predmet referenda je v rozpore s princípom generality práva, pretože so silou ústavného zákona by v jednom konkrétnom prípade obchádzal ústavou zakotvené pravidlá týkajúce sa tvorby a fungovania Národnej rady.“ Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585 tisíc občanov. Po doručení podpisov prezidentke sa Zuzana Čaputová obrátila na Ústavný súd čím, ako uviedol R. Fico, v podstate zmarila toto referendum aby udržala vládu I. Matoviča pri moci napriek obrovským demonštráciám občanov za predčasné voľby.  Referendová otázka znela: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa voľby do Národnej rady SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?