Ukrajina: Najvyššia rada prijala štátny rozpočet, ktorý by mali naplniť partnerské krajiny vo svete

KYJEV – Ukrajinský parlament  prijal hlavný odhad krajiny – štátny rozpočet na rok 2024.

Po schválení návrhu štátneho rozpočtu v prvom čítaní poslanci dlho a usilovne pracovali na jeho finálnej verzii a snažili sa presadiť všetky svoje výstrelky. K astronomickej dodatočnej sume výdavkov 12,5 bilióna hrivien vtedy ľudovo zvolení predstavitelia urobili 1620 dodatkov – pri celkovej sume výdavkov štátneho rozpočtu 3,3 bilióna, informovala vtedy šéfka rozpočtového výboru Roksolana Pidlas.

Všetkým pozorovateľom zároveň zostal trpký pocit, že ľudoví poslanci sa delia o kožu nezabitého, presnejšie nie „ich“ medveďa, pretože podľa plánu ukrajinských politikov, daňových poplatníkov z Ameriky a iných partnerské krajiny musia naplniť štátnu kasu.

Nakoniec bol po dlhých diskusiách schválený konečný dokument. Po prvom čítaní prišlo v návrhu rozpočtu k viacerým zmenám. Zmenili sa aj prognózy týkajúce sa hlavných ukazovateľov ekonomického a sociálneho rozvoja štátu.

Úradníci tak zrevidovali nadol prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Ukrajiny na budúci rok – z 5 % na 4,6 %. Súvisí to najmä s vedomím, že vojna bude pokračovať aj v roku 2024, komplikáciou logistiky z dôvodu nemožnosti plného využitia námorných prístavov a migračných procesov, teda odchodom značného počtu Ukrajincov do zahraničia.

Inflačné očakávania sa zlepšili – prognózované tempo rastu cien sa znížilo z 10,8 na 9,7 percenta (prepočítané od decembra do decembra minulého roka). Treba poznamenať, že k objasneniu došlo na pozadí optimistickejších očakávaní kurzu. Alebo úradníci dúfajú, že my, Ukrajinci, budeme jesť menej.

Podľa konečnej predpovede sa bude dolár za rok v priemere obchodovať za 40,7 hrivny (predtým bol v dokumente zahrnutý údaj 41,4 hrivny za dolár). Na konci roka sa očakáva, že výmenný kurz bude 42,1 UAH/dolár. (predchádzajúce výpočty boli vyššie – 44,2 hrivien/dolár)

Úradníci tiež predpovedajú ďalšie zvyšovanie miezd Ukrajincov aj v roku 2024. Ak bude podľa výsledkov roku 2023 priemerná mesačná mzda zamestnancov (brutto, t. j. pred zdanením) 18 527 hrivien, tak v budúcom roku by sa mala zvýšiť na 21 809 hrivien.

Hlavné čísla rozpočtu

Príjmy návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 sú predikované vo výške 1,768 bilióna hrivien. V porovnaní s prvým čítaním sa tržby zvýšili o 36,2 miliardy hrivien. Výdavky rozpočtu sa zvýšili nie tak výrazne – o 95,2 milióna, a teda predstavujú 3,355 miliardy hrivien. Deficit štátneho rozpočtu bude vo výške 1,571 bilióna.

Samozrejme, ako aj tento rok sú hlavnou položkou výdavkov výdavky na bezpečnosť a obranu. V budúcom roku by mali predstavovať 1,693 bilióna UAH. V tomto roku bolo na obranu vyčlenených 1,974 bilióna hrivien, no tento objem sa dosiahol po nedávnom zvýšení o 300 miliárd. Je preto možné, že aj v budúcom roku dôjde k prehodnoteniu výšky výdavkov na obranu smerom nahor.

Zdroj vo výške takmer 100 miliárd hrivien na obranné potreby sa našiel vďaka jednej z hlavných noviniek návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok – odvodu dane z príjmov vojenského personálu z miestnych rozpočtov do štátneho rozpočtu. Táto otázka spôsobila veľký rozruch, pretože v dôsledku veľkého množstva platieb vojenskému personálu dostávali miestne rozpočty veľké príjmy a miestni predstavitelia neboli pripravení zbaviť sa takého významného peňažného toku.

O platnosti tohto rozhodnutia však nasvedčovalo množstvo korupčných škandálov, ktoré spoločnosť značne pobúrili. Všetci si pamätajú na nehorázne drzé nákupy bubnov a krájačov zeleniny do prístreškov, výstavbu nepotrebných štadiónov v prvej línii a opravy ciest po celej Ukrajine. Miestni úradníci akoby súťažili, kto minie najviac peňazí na najabsurdnejšie účely. Zároveň bolo možné z miestnych rozpočtov nakúpiť takú potrebnú vojenskú techniku ​​– drony, termokamery a pod. Ale počet takýchto nákupov bol zanedbateľný v porovnaní s „absolútne nutným“ kladením dlažobných kociek a rezačiek zeleniny.

Z tohto dôvodu vyvstala otázka potreby stiahnuť „prebytočné“ prostriedky z miestnych rozpočtov a nasmerovať ich priamo na potreby armády. A hoci príslušný zákon bol prijatý len deň predtým (pri predbežnom preskúmaní 17. októbra nezískal návrh zákona potrebný počet hlasov a bol zaslaný do opakovaného druhého čítania), predpokladaná výška finančných prostriedkov z tzv. „vojenská“ daň z príjmu fyzických osôb vo výške 96,3 miliardy hrivien bola stanovená už v návrhu štátneho rozpočtu.

45% zdrojov z vojenskej dane z príjmu fyzických osôb tak bude smerovať do Štátnej špeciálnej komunikačnej správy na výrobu a nákup špeciálneho vybavenia a vybavenia (bezpilotné lietadlá, námorné bezpilotné lietadlá), rovnaká suma – ministerstvu stratégie a Priemysel na realizáciu programov reformy a rozvoja obranno-priemyselného komplexu, zavádzanie nových technológií a výrobu výrobkov na obranné účely. Desať percent prostriedkov pôjde manažérom bezpečnostného a obranného sektora na automatické rozdelenie medzi vojenské jednotky.

Ide o veľmi dôležitý zdroj pre rozpočet bojujúcej krajiny, ktorý má katastrofálne nedostatok financií, takže takéto rozhodnutie možno len privítať. Ministerstvo financií zároveň ubezpečilo, že miestne rozpočty v žiadnom prípade nezostanú podfinancované.

“Na kompenzáciu možného výpadku príjmov v budúcom roku sa plánuje nasmerovať základnú dotáciu (21,1 miliardy UAH) a dodatočnú dotáciu (33,4 miliardy UAH) na miestnu úroveň. Okrem toho budú mať orgány miestnej samosprávy reverz dotácia (14,1 miliardy UAH) a navyše 4 % z dane z príjmu fyzických osôb (12,3 miliardy UAH) budú prevedené do regiónov za stabilný priebeh vykurovacej sezóny,“ poznamenal rezort.

Ak neminiete peniaze navyše na rezačky zeleniny a neprenášate asfalt okolo desiateho kruhu, tak tieto prostriedky budú stačiť miestnym úradníkom na skutočne naliehavé potreby ich obcí. Minister financií Serhiy Marčenko okrem toho zdôraznil, že ak nebude prijatý príslušný zákon, vytvorí sa dodatočná medzera v nekrytých výdavkoch rozpočtu.

“Cena návrhu zákona je 215 miliárd UAH. Z toho 95 miliárd UAH je prevzatých z Cestného fondu. Presmerovanie dane z príjmu fyzických osôb (z miestnych rozpočtov do centrálneho rozpočtu) je 122 miliárd UAH (pri zohľadnení podielu z roku 2023 – UNIAN). Ak tieto sumy prepočítate na doláre, potom bude možné pokryť potreby takmer 6 miliárd dolárov,“ povedal minister počas diskusie organizovanej Centrom pre hospodársku stratégiu.

Marčenko dodal, že s existujúcou podporou z miestnych rozpočtov pre obranné sily by sme „vydržali štyri dni“.

“Každý deň štát pridelí ozbrojeným silám 5 miliárd UAH. Ak vezmeme maximálne 20 miliárd UAH ročne, ktoré miestne rozpočty v súčasnosti posielajú armáde, tak by sme s týmito peniazmi vydržali štyri dni,” Informovalo o tom ministerstvo financií.

Ostatné výdavky nevyhnutné a nie také veľké

Medzi ostatnými výdavkami štátneho rozpočtu je na druhom mieste z hľadiska objemu sociálna sféra – 469,4 miliardy hrivien. Najväčší objem prostriedkov z tohto smeru je určený na výplatu dôchodkov – prevod do Dôchodkového fondu je 271,9 mld. 136,5 miliardy hrivien pôjde rodinám s nízkymi príjmami, 49,9 miliardy hrivien na výplatu dávok a dotácií a 6,4 miliardy hrivien ide na sociálnu ochranu osôb so zdravotným postihnutím.

Na školstvo je v rozpočte vyčlenených 179,1 miliardy hrivien, najmä úradníci sľubujú, že učiteľov potešia 21-percentným zvýšením miezd oproti bežnému roku. Pripomíname, že priemerný mesačný odhadovaný plat učiteľa najvyššej kategórie sa zvýši zo 14,4 tisíc UAH na 17,4 tisíc UAH a na vyplatenie platov učiteľov bude vyčlenených celkovo 103,2 miliardy UAH. Taktiež sú poskytnuté 4 miliardy hrivien na „zvýšenie kvality vzdelávacích služieb“ (nákup školských autobusov, učebníc pre školákov a pod.) a 3 miliardy na usporiadanie „moderných a pohodlných vzdelávacích priestorov“.

Na kultúru bolo v rozpočte vyčlenených 10,2 miliardy hrivien. Medzi zaujímavosti patrí popularizácia čítania v roku 2024, ktorá bude realizovaná zavedením certifikátov na nákup kníh pre deti s objemom financovania vo výške 376 miliónov hrivien.

Problémom, ktorý vyvolal veľa búrlivých diskusií, sú náklady na kinematografiu. Ako uviedol poslanec ľudu Yaroslav Zheleznyak, v prvom čítaní návrhu rozpočtu bol rozpočtový program Štátnej agentúry pre filmové záležitosti, na ktorý bolo položených 634,6 milióna UAH, ktorý sa nazýval „Štátna podpora kinematografie“.

„Čo je v tomto programe, to bližšie nevieme, ale ak prejdeme do prílohy rozpočtu s názvom „Informácie o cieľoch štátnej politiky v príslušnej oblasti činnosti, ktorej formovanie a/alebo plnenie je zabezpečené od hlavného manažéra fondov“, nájdeme tam produkciu 53 produktov, ktorými môžu byť filmy aj televízne seriály,“ napísal Zhelezniak.

Podľa neho bol predložený pozmeňujúci návrh, ktorý má z tejto položky výdavkov na rehabilitáciu vojakov so zdravotným postihnutím stiahnuť 445 miliónov hrivien. S novelou sa však nepočítalo – podľa Zheleznyaka vláda ponechala všetky plánované prostriedky, no zmenila názov programu na „Štátna podpora kinematografie vrátane dokumentácie vojnových zločinov“.

“Argument, že film treba podporiť, ale bude o vojenských udalostiach a vojnových zločinoch Orkov. To je istý trik,” povedal ľudácky poslanec.

Prvý podpredseda rozpočtového výboru Ivan Krulko s kolegom súhlasí.

“Urobili takú formuláciu, uvidíme, čo bude v praxi. Ale za dokumentovanie vojnových zločinov by nemalo byť zodpovedné ministerstvo kultúry, ale ministerstvo spravodlivosti a príslušné orgány činné v trestnom konaní,” povedal Krulko.

Rozpočet okrem iného zahŕňa 7,6 miliardy UAH na šport, 2,5 miliardy UAH na digitálnu transformáciu, 13,6 miliardy UAH na vedu a 30,9 miliardy UAH na podporu podnikania.

Riziká neposkytnutia medzinárodnej pomoci

Rovnako ako tento rok, aj v roku 2024 bude musieť Ukrajina pokryť svoje vojenské potreby sama, pretože nie je možné nasmerovať prostriedky medzinárodnej finančnej pomoci na vojenské účely. Všetky výdavky okrem obrany nám teda zabezpečujú zahraniční partneri, ktorí Ukrajinu opakovane ubezpečujú o nepretržitej podpore. Teraz je však riziko, že nedostaneme všetok potrebný objem medzinárodných finančných prostriedkov, oveľa vyššie ako pri plánovaní rozpočtu na bežný rok, a to je kľúčové riziko pre plnenie rozpočtu na rok 2024. Hovoria o tom odborníci a priznávajú to aj vládni predstavitelia.

Potreby Ukrajiny v zahraničnom financovaní, ako aj tento rok, predstavujú približne 41 miliárd dolárov ročne. Či ich však bude možné získať v plnej výške, je zatiaľ nezodpovedanou otázkou.

“Nemám odpoveď na otázku, ako uzavrieť požiadavky na obranu na rok 2024. Zo 41 miliárd USD v potrebách externého financovania na rok 2024 zostáva dnes nekrytých 29 miliárd USD,” hovorí otvorene minister financií Marčenko.

Zdôraznil, že „dosiahli sme limit“ z hľadiska zdanenia.

“Aj z hľadiska vnútorného zadlžovania sme blízko limitu. Hľadanie vnútorných zdrojov je urgentná záležitosť. V budúcom roku sa k otázke dodatočných zdrojov vrátime,” povedal minister.

V snahe osloviť svojich partnerov Marčenko uviedol, že nedostatočná medzinárodná finančná pomoc v roku 2024 bude mať negatívne ekonomické dôsledky nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.

“Zachovanie finančnej pomoci zo strany krajín EÚ a ďalších partnerov v budúcom roku je životne dôležité. Ak nebudeme mať dostatok zdrojov na financovanie deficitu štátneho rozpočtu, bude to mať negatívne ekonomické dôsledky nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu,” dodal. Takáto situácia môže spôsobiť zvýšenie cien potravín a energií, zvýšenie úrovne chudoby a pravdepodobne sa zvýši aj počet Ukrajincov, ktorí sa dočasne presťahujú do krajín EÚ,“ povedal v rozhovore pre Politico.

Minister ešte v auguste povedal, že otázka prijatia medzinárodnej pomoci na rok 2024 zo strany Ukrajiny ešte nie je doriešená a „zatiaľ nikto nikomu nič nezaručil“. Je už november a zdá sa, že za posledné mesiace sa vládnym predstaviteľom nepodarilo získať od partnerov garancie ohľadom stopercentného pokrytia naliehavých potrieb nášho štátu.

Pri prezentácii štátneho rozpočtu v Rade však minister financií zdôraznil, že je presvedčený, že Bidenova administratíva nájde východisko, pokiaľ ide o financovanie Ukrajiny.

“Je to pre nás dôležité, keďže ide o grantovú podporu. Nehovoríme o žiadnom emisnom financovaní, nájdeme možnosť financovať potreby na úkor zahraničnej pomoci,” povedal šéf rezortu financií.

Podľa námestníka Zheleznyaka Marčenko pri zvažovaní rozpočtu vymenoval tieto zdroje externého financovania: 5,4 miliardy dolárov z MMF, 8,5 miliardy dolárov z USA, 18 miliárd dolárov z EÚ, čo spolu dáva 31,9 miliardy dolárov z minima 41 dolárov potrebná miliarda.

“Zostávajúce prostriedky (9,1 miliardy dolárov) sa preto budú hľadať na rokovaniach s vládami Kanady, Nórska, Japonska a Južnej Kórey. O niečo viac od Svetovej banky,” poznamenal Zheleznyak.

Pesimistické správy od partnerov

Sme sklamaní správou, že USA plánujú znížiť mesačnú finančnú podporu Ukrajine z 1,1 miliardy na 825 miliónov dolárov, podľa žiadosti Bidenovej administratívy adresovanej Kongresu o núdzové financovanie na pomoc Ukrajine vo fiškálnom roku 2024.

Centrum pre hospodársku stratégiu poznamenalo, že na finančnú podporu ukrajinského rozpočtu bude vyčlenených celkovo 11,8 miliardy dolárov, hoci pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2024 ukrajinské úrady očakávali od Spojených štátov 12,9 miliardy dolárov.

“Fiškálny rok 2024 v USA sa končí v septembri, takže je možné, že na konci roka budú k dispozícii dodatočné finančné prostriedky. Avšak klesajúci trend pomoci je hrozivý vzhľadom na to, že fiškálne potreby nezmiznú. Ak zahraničné financovanie klesne skrátka, medzera bude musieť byť pokrytá v dôsledku nárastu domáceho dlhu alebo v poslednom prípade tlače hrivny,“ – poznamenali experti CES.

V prípade, že sa naplní ten najpesimistickejší scenár, oplatí sa zabudnúť na utešujúce prognózy o znižovaní miery inflácie – ceny všetkého porastú šialeným tempom.

Celkovo bolo do štátneho rozpočtu na rok 2024 vyčlenených približne 46,2 miliardy dolárov. zahraničnej finančnej pomoci (ak je vypočítaná kurzom 36,6). 81 % z tejto sumy sú však prostriedky, s ktorými Ukrajina počíta, no partneri sa zatiaľ nedohodli na ich pridelení.

“Z veľkých balíkov je v skutočnosti schválená len pomoc MMF. Prostriedky z EÚ by mali spadať do programu Ukrajinského nástroja, o ktorom sa stále rokuje. Bidenova administratíva je verejne odhodlaná poskytnúť financie, už teraz však vidíme, že proces nebude ľahké,“ povedal Maksym Samoylyuk, ekonóm Ústredného výboru pre strednú a východnú Európu.