Ukrajina dočasne zakázala kvapky Unimed Pharmy

Ukrajina dnes 11. februára 2019 zakázala deväť rôznych značiek  slovenských očných kvapiek. Uvádza to Štátna služba Ukrajiny na kontrolu liečiv a liekov.

Jej tlačová správa konštatuje, že za základe uznesenia  z 29. januára 2019 č. 155 o zrušení Záveru o potvrdení súladu podmienok výroby liekov s požiadavkami správnej výrobnej praxe … je predaj a používanie nasledovných sérií liekov vyrábaných spoločnosťou Unimed Pharma s. r. r. o., Slovenská republika, dočasne zakázané”, konštatuje správa.

Ukrajinská štátny ústav na kontrolu liečiv prizval subjekty, ktoré predávajú, skladujú a používajú lieky, aby skontrolovali či ich majú k dispozícii. Ak áno, tak im zakázal ich používanie a predaj. Štátna inštitúcia nariadila lieky uložiť do karantény.

Sú to kvapky Betlamik, Kaliojodid, Uniflox, Benoxi, Brimonal, Unifloxen, Unilat.

Unimod Pharma je slovenská farmaceutická spoločnosť. Vznikla v roku 1994. Spoločnosť je zameraná na vývoj a výrobu generických oftalmologických produktov. Od svojho založenia prešla firma mnohými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami. Týkali sa rozšírenia a modernizácie výroby, logistiky, marketingu ako aj samotného produktového portfólia.

Spoločnosť tvrdí, že veľký dôraz kladie na ľudský potenciál, ktorý je kľúčovým faktorom v pokračujúcom rozvoji firmy. Tvrdí, že je odborníci neustále skúmajú a hľadajú nové možnosti v liečbe a starostlivosti o zrak.