Antinobelovu cenu za ekonómiu dali za potvrdenie hypotézy, že čím viac úplatkov, tým tučnejší politici

NEW YORK – Antinobelovu (Ig Nobel) cenu za ekonómiu tohto roku získal Pavlo Blavatskyy, za zistenie, že obezita politikov krajiny môže byť dobrým indikátorom korupcie tejto krajiny.

Cenu za ekonómiu získal Pavlo Blavatsky, ktorý zistil, že mieru korupcie v krajine možno posúdiť podľa toho, akí tuční sú politici v krajine. O svojom objave sa podelil v článku „Obezita politikov a korupcia v postsovietskych krajinách“, ktorý bol tento rok uverejnený v časopise „Ekonomika prechodu a inštitucionálne zmeny“. Výskumník pomocou fotografií 299 ministrov zo všetkých 15 bývalých sovietskych republík určil pomocou počítača index telesnej hmotnosti (BMI) každej z nich.

Článok zverejnilo britské vydavateľstvo Willey v časopise Economics of Transition and Institutional Change.  Originál článku je tu.

Ako sa ukázalo, medián BMI bol „veľmi konzistentný s tradičnými meraniami o úrovni korupcie“, ako sú indexy Transparency International, Svetovej banky a ďalších. Podľa výskumníka teda „fyzické charakteristiky politikov, ako napríklad BMI, môžu byť použité ako sekundárny indikátor politickej korupcie tam, kde nie sú k dispozícii primárne ukazovatele, a to najmä na najnižšej miestnej úrovni“.

Ig Nobelova cena je satirická cena udeľovaná každoročne od roku 1991 na oslavu desiatich neobvyklých alebo triviálnych úspechov vo vedeckom výskume, pričom jej stanoveným cieľom je „oceniť úspechy, ktoré ľudí najskôr rozosmejú a potom ich prinútia premýšľať“. Názov ceny je slovná hračka na Nobelovej cene, ktorú paroduje, a na slove ignorant (not noble – nie ušľachtilý).

Ig Nobelove ceny, organizované vedeckým humoristickým časopisom Annals of Improbable Research (AIR), odovzdávajú laureáti Nobelovej ceny na ceremoniáli v Sandersovom divadle na Harvardskej univerzite a po nich nasledujú verejné prednášky víťazov na Massachusettskom technologickom inštitúte.